Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Dr. F.C.G.M. (Frans) Timmermans - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij F.C.G.M. (Frans) Timmermans

foto Dr. F.C.G.M. (Frans) Timmermansvergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com .

Frans Timmermans (1961) is sinds 1 november 2014 vicevoorzitter van de Europese Commissie en in de Commissie-Juncker belast met 'betere regulering' en duurzame ontwikkeling. Hij was van 5 november 2012 tot 17 oktober 2014 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte II . Daarvoor was hij van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking) in het kabinet-Balkenende IV . Van 19 mei 1998 tot 22 februari 2007 en van 17 juni 2010 tot 5 november 2012 was de heer Timmermans Tweede Kamerlid voor de PvdA. Daarvoor was hij adviseur en particulier secretaris van dr. M. van der Stoel, Hoge Commissaris nationale minderheden van de OVSE. Als Kamerlid hield hij zich bezig met defensie en buitenlandse zaken.

PvdA
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, lid Europese Commissie, vicevoorzitter Europese Commissie

1.

Voornamen (roepnaam)

Franciscus Cornelis Gerardus Maria (Frans)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 6 mei 1961

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

opmerkingen over de naam en/of titel
Drs. F.C.G.M. Timmermans (tot aan hem op 16 januari 2015 aan de Universiteit Maastricht een eredoctoraat werd verleend)

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • D66 (Democraten 66), 1985
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1990

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • ambtenaar directie Integratie, ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1 augustus 1987 tot 1 juli 1990
 • tweede secretaris ambassade te Moskou, van 1 juli 1990 tot 1 september 1993
 • ambtenaar directoraat-generaal voor Ontwikkelingssamenwerking, ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1 september 1993 tot 15 maart 1994
 • medewerker Europees Commissaris mr. H. van den Broek te Brussel, van 15 maart 1994 tot 15 maart 1995
 • adviseur en particulier secretaris dr. M. van der Stoel, Hoge Commissaris voor de nationale minderheden van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), van 1 juni 1995 tot mei 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 22 februari 2007
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 5 november 2012
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 5 november 2012 tot 17 oktober 2014
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met betere regelgeving, relaties met de Europese instellingen, rechtsregels, fundamentele rechten en duurzame ontwikkeling, vanaf 1 november 2014 (Commissie-Juncker)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. coördinatie van het regeringsbeleid met betrekking tot de Europese Unie; 2. bilaterale onderwerpen voor zover deze raken aan het Europees beleid van de regering; 3. het Europa-gerelateerde deel van de begroting van Buitenlandse Zaken; 4. de begroting van de Europese Unie; 5. het in overleg met de minister vertegenwoordigen van Nederland in de Raad voor Algemene Zaken en Externe Betrekking voor wat betreft diens coördinerende taken en in de Raad voor Economische en Financiële Zaken voor wat betreft de EU-begroting; en 6. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem werd toevertrouwd.

5.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Belangrijk thema van zijn beleid als staatssecretaris was het vergroten van het draagvlak voor de Europese integratie. Dat gebeurde enerzijds door te streven naar grotere invloed van burgers op het Europese beleid en anderzijds door verbetering van de communicatie en publieke beeldvorming. Behalve burgers moeten ook het maatschappelijk middenveld en het onderwijs meer bij Europa worden betrokken.
 • Was in 2012 samen met minister Hennis verantwoordelijk voor het besluit om twee Patrioteenheden naar NAVO-bondgenoot Turkije te sturen om bij te dragen aan de bescherming tegen mogelijke aanvallen vanuit Syrië
 • Verdedigde in 2013 samen met minister Hennis met succes het voorstel voor levering van 370 militairen en 4 Apache-gevechtshelikopters voor de VN-missie in Mali (Minusma) (29.521 )
 • Bracht in september 2014 samen met de ministers Hennis en Ploumen een artikel 100-brief uit over de Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS (Islamitische Staat in Irak en Syrië). Het betreft onder meer het steun aan het afsnijden van materiële, personele en financiële toevoerlijnen, opleiding van Iraakse en Koerdische strijdkrachten en steun aan de wederopbouw en de opbouw van politie en justitie in Syrië. (27.925 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2008 samen met minister-president Balkenende en minister Verhagen de wet tot goedkeuring van het Verdrag van Lissabon (herzieningsverdrag Europese Unie) tot stand (31.384 )
 • Bracht in 2013 een wet tot stand tot Goedkeuring van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (33.183 )

op het gebied van de EU
 • Presenteerde in mei 2015 voorstellen om nieuwe Europese regels eerst te laten toetsen op effectiviteit. Verder komt er een platform waarin betrokken maatschappelijke organisaties nieuwe regels tegen het licht houden.
 • Leidde in november 2015 namens de Europese Commissie de onderhandelingen met Turkije over gezamenlijke aanpak van de vluchtelingencrisis
 • Werd in mei 2017 uitgeroepen tot 'Man van het Jaar' door de Gazetta Wyborcza. Deze krant is zeer kritisch op de conservatieve Poolse regering en haar constitutionele hervormingen, precies het onderwerp waar de Commissie bij monde van Timmermans sinds 2016 over in de clinch ligt met genoemde Poolse regering.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Hij spreekt zeven talen, waaronder Russisch
 • In 2016 maakte filmmaker Dirk Jan Roeleven de documentaire 'De Europeaan' over hem
 • Zijn vader was kanselier bij Buitenlandse Zaken

woonplaats
Heerlen

7.

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Glück Auf, het relaas van een Limburgse europeaan"(2010)
 • "Het Europese Project in een mondiaal perspectief: 'chez nous û de nous û et avec nous!" (oratie, 2010)
 • "Vertel me wie ik ben" (5 Mei-lezing, 2009)
 • "Broederschap" (pamflet, 2015)

literatuur/documentatie
 • Hester Jansen, "'Ik wil niet in de marge van Europa zitten'", VNO-NCW opinieblad Forum, 6 juni 2007
 • Zelfportret, HP-De Tijd, 19 oktober 2007
 • Interview in "Het Financieele Dagblad", 17 november 2007
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)
 • Mark Kranenburg (red.), "Zichtbaar, altijd en overal", NRC Handelsblad, 26 november 2013

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

 
internet website
twitter
 
 • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.