Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJC) - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur ...

De raadsformatie Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van onderwijs, jeugdbeleid en/of cultuur van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

Ook vindt Europees overleg plaats in het kader van de Raad van Europa.

Inhoud

  1. Relevante beleidsvelden
  2. Raadsbesluiten
  3. Geschiedenis

1.

Relevante beleidsvelden

Deze raad behandelt onderwerpen die relevant zijn voor onder meer de volgende beleidsvelden:

2.

Raadsbesluiten

Op de pagina's 'relevante beleidsterreinen' die hierboven vermeld staan, is te lezen hoe de besluitvorming plaatsvindt en wat de rol van deze Raad daarin is.

3.

Geschiedenis

De Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport is een samenvoeging van de Onderwijs- en Jeugdraad en de Cultuur- en Audiovisuele Raad.

 

Inhoud

  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.