Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Stemwijze Raad - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij stemwijze Raad

Stemwijze Raad

De Raad van de Europese Unie ('Raad van Ministers') stemt over voorstellen van de Europese Commissie of de lidstaten. Het ligt aan het onderwerp op welke manier de Raad besluiten neemt. In het algemeen geldt:

In bijzondere gevallen neemt de Raad besluiten op nog andere manieren. In de Europese verdragen staat precies beschreven hoe er op welk beleidsterrein gestemd wordt.

De wijze waarop de Raad besluiten neemt kan alleen door een wijziging in de Europese verdragen worden aangepast.

Inhoud

  1. Wanneer stemt de Raad?
  2. Meer informatie

1.

Wanneer stemt de Raad?

In de praktijk komt het in de meeste gevallen niet tot een stemming in de Raad van Ministers. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar consensus: iedere lidstaat moet het eens zijn met het voorstel dat er ligt.

Iedere lidstaat kan verzoeken om te stemmen over een voorstel. Als een meerderheid van het totaal aantal leden van de Raad een dergelijk verzoek steunt, dan wordt er ook echt gestemd.

Vitaal nationaal belang

Het is een ongeschreven regel dat de Raad geen besluit neemt als een lidstaat kan aantonen dat een voorstel tegen de meest belangrijke nationale belangen van die lidstaat ingaat. Deze mogelijkheid bestaat bij de verschillende stemwijzen.

2.

Meer informatie

Inhoud

  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.