Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Comité van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I) - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Comité van Permanente ...

Coreper I is een onderdeel van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers. In Coreper I worden de vergaderingen van de Raad van Ministers voorbereid op een zestal beleidsterreinen:

  • werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenrechten
  • interne markt, industrie, onderzoek, concurrentievermogen en ruimtevaart
  • transport, (tele)communicatie en energie
  • milieu
  • onderwijs, jeugd, cultuur en sport
  • landbouw en visserij

Coreper bespreekt voorstellen die door de vaktechnische raadswerkgroepen zijn besproken en naar Coreper worden toegezonden. De voorstellen die Coreper I bespreekt zijn vaak nog vrij technisch van aard, en in principe niet zo 'politiek gevoelig' dat ze op ministerieel niveau besproken moeten worden. De meeste besproken zaken vallen onder de gewone wetgevingsprocedure.

Andere dossiers worden in Coreper II afgehandeld.

Inhoud

  1. Samenstelling
  2. Vergaderingen

1.

Samenstelling

In Coreper I hebben de plaatsvervangers van de permanente vertegenwoordigers zitting. De plaatsvervangers worden ondersteund door hun assistenten, de groep Mertens. Het voorzitterschap van Coreper I wordt bekleed door de plaatsvervangende permanente vertegenwoordiger wiens lidstaat het voorzitterschap van de Raad bekleedt.

2.

Vergaderingen

Op de agenda van Coreper staan twee soorten punten, I- en II-punten. I-punten zijn in principe al afgehandeld op het niveau van de raadswerkgroepen. II-punten zijn dossiers waar in de betreffende raadswerkgroepen nog geen overeenkomst over bestaat.

Coreper geeft aan wat er op de agenda van de Raad van Ministers als A-punt of als B-punt komt te staan. A en B punten zijn vergelijkbaar met I en II punten.

Coreper I vergadert in Brussel meestal iedere woensdag en soms ook op vrijdag. Vergaderingen worden minimaal vier dagen van tevoren definitief aangekondigd. Tijdens een Coreper-vergadering worden de Raadsagenda's vastgesteld en bekeken over welke voorstellen overeenstemming is.

Inhoud

  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.