Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Eerste lezing Europees Parlement - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

  Wanneer de voorzitter van het Europees Parlement een voorstel van de Europese Commissie ontvangt, verwijst hij dat voor inhoudelijke behandeling naar de bevoegde commissie van het Europees Parlement en, indien nodig, naar andere commissies die over het voorstel een advies kunnen uitbrengen. Na de interne behandeling in het Europees Parlement gaat het voorstel naar de Raad van de Europese Unie voor verdere behandeling in eerste lezing.

  1.

  Behandeling binnen een parlementaire commissie

  Het voorstel wordt eerst behandeld door een commissie van het Europees Parlement.

  De bevoegde commissie van het Europees Parlement benoemt één van haar leden of één van de vaste plaatsvervangers tot rapporteur voor het voorstel van de Europese Commissie. Deze rapporteur adviseert niet alleen de betreffende parlementscommissie over het wetsvoorstel, maar ook het Europees Parlement in het algemeen. Daarnaast is de rapporteur het eerste lid van het Parlement dat amendementen kan indienen op het voorstel.

  2.

  Behandeling plenaire vergadering

  Aan de hand van het door de bevoegde commissie opgestelde definitieve verslag wordt het wetgevingsvoorstel tijdens de plenaire vergadering behandeld. De commissie stelt voor het voorstel goed te keuren of te verwerpen. In de meeste gevallen dient de commissie een ontwerpresolutie met amendementen op het wetgevingsvoorstel in. Tijdens de plenaire vergadering kunnen ook Europarlementariërs die geen zitting nemen in de commissie amendementen voorstellen.

  Het Europees Parlement moet vervolgens bij gewone meerderheid ofwel instemmen met het onveranderde voorstel, ofwel het voorstel in zijn geheel verwerpen, ofwel amendementen aannemen. In de meeste gevallen keurt het Europees Parlement wetsvoorstellen goed, met of zonder amendementen.

  Termijn

  Er gelden geen termijnen voor de eerste lezing in het Europees Parlement.

   
   
   
   
  • Home
  Geachte bezoeker,
  De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
  Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
  Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.