Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Partnerschaps - en samenwerkingsovereenkomst (PCA) - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Partnerschaps - en ...

Partnerschaps - en samenwerkingsovereenkomsten (in het Engels partnership and cooperation agreements - PCA's) zijn bindende afspraken die de Europese Unie met derde landen sluit. Door middel van deze overeenkomsten tussen de EU-lidstaten en een ander land ondersteunt de Europese Unie dat land bij de bevordering van de democratie en bij de ontwikkeling van de economie.

Deze overeenkomsten verschillen met associatie-overeenkomsten. Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten gelden bijvoorbeeld slechts voor een periode van 10 jaar, maar worden daarna steeds automatisch verlengd met 1 jaar, tenzij er een bezwaar wordt ingediend.

1.

Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst in detail

De EU sluit partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten met name met buurlanden, maar ook met landen verder weg.

Deze landen worden in de samenwerkingsovereenkomsten door de EU gesteund bij de opbouw van een markteconomie en het stimuleren van handel en investeringen. Bovendien vormt de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten de basis voor samenwerking op economisch, sociaal, financieel, civiel-wetenschappelijk, technologisch, cultureel en wetgevend gebied. De overeenkomsten verschillen van elkaar. Uit een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst kan ook een associatieovereenkomst volgen. Het associatieverdrag met Oekraïne is daar een voorbeeld van.

2.

Meer informatie

  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.