Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM) - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de bevordering van de rechten van vrouwen, gelijke kansen van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en het tegengaan van discriminatie op grond van geslacht.

Inhoud

  1. Meer informatie
  2. Nederlandse leden EP-commissie

1.

Meer informatie

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

    Samira Rafaela (D66)

Plaatsvervanger(s)

    Derk Jan Eppink (FVD)ECR

Inhoud

  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.