Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

Dit Secretariaat-Generaal staat de Raad van de Europese Unie en de EU-voorzitter bij. Dit instituut draagt op alle niveaus zorg voor de voorbereiding en het goede verloop van de werkzaamheden van de Raad. Het Secretariaat waarborgt daarmee de continuïteit van de werkzaamheden van de instelling.

Inhoud

  1. Hoofdtaken
  2. Organisatie

1.

Hoofdtaken

Het Secretariaat-Generaal houdt zich bezig met:

  • Het assisteren, adviseren en helpen van de Raad van Ministers en de Europese Raad bij het coördineren van hun werkzaamheden.
  • Het ondersteunen van het voorzitterschap van de Europese Raad bij onderhandelingen in de Europese Raad en met andere EU-instellingen.
  • Het verstrekken van logistieke steun en regelen van praktische organisatie van vergaderingen.
  • Het opstelloen van ontwerpversies van agenda's, verslagen, nota's en notulen van vergaderingen.

2.

Organisatie

Het Secretariaat-Generaal van de Raad omvat een kabinet van de Secretaris-Generaal, een juridische dienst, een persdienst en directoraten-generaal voor de diverse beleidssectoren. Aan het hoofd van het Secretariaat-Generaal staat de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie.

internet website
inlichtingen
tel. +32-2281-6111
fax +32-2281-6934
adres Wetstraat 175
B-1048 - Brussel (België)

Inhoud

  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.