Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

Deze tijdelijke commissie van het Europees Parlement werkte van mei 2007 tot mei 2008 aan voorstellen voor een geïntegreerd klimaatbeleid binnen de Europese Unie. Dit gebeurde vooral in het kader van de onderhandelingen over het internationaal klimaatbeleid.

Het Europees Parlement besloot op 10 mei 2007 deze commissie in te stellen, voor de duur van één jaar. Deze tijdelijke commissie is daarna opgeheven.

De commissie had als taak:

  • voorstellen te doen voor een Europees integraal klimaatbeleid ten behoeve van de onderhandelingspositie van het Europees Parlement in internationale onderhandelingen
  • de laatste veranderingen in het klimaat in kaart te brengen, en passende voorstellen te doen met daarbij een analyse van de kosten van maatregelen of juist van het niets doen
  • een overzicht te maken van de meest recente en in ontwikkeling zijnde methodes om klimaatveranderingen tegen te gaan, en de sociale, economische, juridische, en regionale gevolgen van die methodes in kaart te brengen
  • alle huidige Europese regelgeving over dit onderwerp te evalueren

Om haar werk naar behoren te kunnen uitvoeren was de commissie voornemens contacten te leggen met overheden binnen en buiten de Europese Unie, internationale organisaties, het bedrijfsleven, wetenschappers en non-gouvernementele organisaties.

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.