Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Voorzitter tijdelijke klimaatcommissie EP aan het woord (en) - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal
Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 23 mei 2007.

Het Europees Parlement is van plan een 'zeer belangrijke rol' in het bewustwordingsproces inzake de klimaatverandering te spelen. Het zet de kwestie daarom hoog op de internationale agenda. Op 19 april besloot het Parlement een tijdelijke commissie voor klimaatverandering (CLIM) op te richten, bevestigd door een stemming in de plenaire vergadering op 25 april.

Op 10 mei keurde het Parlement de samenstelling van de nieuwe tijdelijke commissie goed, vanochtend hield het zijn eerste vergadering in Straatsburg. Guido Sacconi is benoemd tot voorzitter. Wij stelden hem enkele vragen over zijn verkiezing en het mandaat van de commissie.

Meneer Sacconi, wat denkt u als voorzitter van de tijdelijke commissie voor klimaatverandering in uw éénjarig mandaat te bereiken?

"Wat we proberen te bereiken is eerst en vooral een evenwicht in de zeer complexe materie waarmee we te maken hebben. Maar het belangrijkste zal het bevorderen van een actieve rol van het Parlement zijn in de komende onderhandelingen van de EU inzake Kyoto II, dat vanaf 2012 een verlenging zal zijn van het eerste milieuprotocol. Ook zal Europa beter met de nationale parlementen op dit gebied moeten samenwerken."

Hoe zal het Parlement ervoor zorgen dat klimaatverandering ook in de komende jaren de kern van het politieke programma blijft?

"Het risico bestaat dat de kwestie slechts een modeverschijnsel zal blijken. Maar omdat de situatie op dit moment catastrofaal is en omdat wij realiseren dat de schade op sociaal en economisch niveau zeer hoog begint op te lopen, denk ik dat dit onderwerp hoog op de politieke agenda zal blijven staan. Maar het is absoluut van belang dat wij actie gaan voeren."

Hoeveel tijd denkt u dat we hebben om belangrijke resultaten te bereiken?

"Zoals de deskundigen van de Verenigde Naties in hun laatste drie inleidende rapporten hebben aangetoond, is er geen tijd te verliezen. Maar we weten dat het mogelijk is om het tij te doen keren, ook al zal dat niet makkelijk zijn. De komende twee jaar zullen politiek beslissend zijn. Als we geen goed akkoord op mondiaal niveau binnen deze periode bereiken, zal de situatie werkelijk tragisch worden. Maar ik heb er vertrouwen in en wel om twee redenen: ten eerste is er reeds aangetoond dat klimaatverandering de economie ernstige schade toebrengt. Ten tweede is er een nieuw politiek klimaat ontstaan, zeker na de veranderingen in de VS met de nieuwe meerderheid van de Democraten in het Congres."

Elke burger zou iets kunnen doen om eraan bij te dragen dat het tij keert. Wat zou het Europees Parlement zelf kunnen doen om de uitstoot aan broeikasgassen te doen verminderen?

"Ik zal onder andere voorstellen om een soort van inventaris op te stellen van de beste wetenschappelijke experimenten en deze vervolgens te verspreiden en in te burgeren. Zodoende kunnen we laten zien dat zelfs met een klein gebaar dit probleem kan worden beïnvloed. Een ieder kan bijdragen aan een beter milieu. Het Parlement zeker, door bijvoorbeeld het verwarmingssysteem in de nieuwe gebouwen te verbeteren, milieuvriendelijk bouwmateriaal te gebruiken, minder papier te gebruiken...we moeten een voorbeeld voor iedereen zijn!"

De volgende vergadering van de tijdelijke commissie staat gepland voor 7 juni.


 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.