Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Milieuzones kunnen doorgaan ondanks uitspraak Europees Hof - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal
Met dank overgenomen van Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), gepubliceerd op vrijdag 29 juni 2007.

Het feit dat een verplicht roetfilter voor nieuwe dieselauto's voorlopig van de baan is, heeft geen gevolgen voor het instellen van milieuzones.

Deze week besliste het Europese Hof van Justitie dat Nederland niet mag eisen dat roetfilters op nieuwe dieselauto's verplicht worden voor het jaar 2009. Sommige partijen vroegen zich af of deze uitspraak gevolgen heeft voor de uitvoering van het Convenant Stimulering Schone Vrachtauto's en Milieuzonering van maart 2006. Dit convenant is ondertekend door de ministeries van VROM en Verkeer & Waterstaat, 10 grote gemeenten en het bedrijfsleven. Op basis van dit convenant mogen sommige vrachtwagens (oude vrachtwagens en vrachtwagens zonder roetfilter) uit de binnensteden (de milieuzone) geweerd worden.

VROM heeft daarop de Landsadvocaat gevraagd om te bezien of de uitspraak van het Europese Hof ook gevolgen heeft voor het instellen van milieuzones (waarbinnen roetfilters verplicht zijn). Zijn conclusie is dat dit niet het geval is en dat de instelling van milieuzones gewoon door kan gaan. Deze mening wordt feitelijk bevestigd door de Europese Commissie zelf. Als motivering voor het negatieve oordeel over een roetfilterplicht op nieuwe personenauto's, wijst de Commissie op alternatieve, minder beperkende maatregelen, zoals de fiscale stimuleringsregeling op nieuwe personenauto's. De werking daarvan kan volgens de Commissie nog worden vergroot 'door deze maatregel aan te vullen met andere maatregelen zoals een selectief rijverbod in bepaalde gebieden voor dieselauto's die niet aan een bepaalde emissienorm voldoen'.

Bovendien heeft Nederland de invoering van milieuzones door gemeenten vorig jaar al gemeld bij de Europese Commissie. De Commissie had daarbij geen vragen over de toelaatbaarheid van milieuzones als zodanig. Wel waren er vragen over mogelijke beperkingen voor buitenlandse vrachtwagens. Het convenant wordt daarop aangepast, door deze vrachtwagens een jaar lang te monitoren en daarna te bezien of deze ook onder het milieuzone-regime kunnen vallen.


 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.