Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal
Met dank overgenomen van Bouwend Nederland, gepubliceerd op zaterdag 14 juli 2007.

Het kabinet heeft de basis gelegd voor een nieuwe regeling om de productie van duurzame energie te stimuleren. Het gaat om subsidie aan investeerders in hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en warmtekrachtkoppeling.

De ministerraad heeft hiervoor ingestemd met een ontwerpbesluit van minister Van der Hoeven (EZ). Het besluit moet zorgen voor een gesloten, beheersbaar systeem. Hierbij wordt jaarlijks een maximumbudget vastgesteld om nieuwe subsidies te verstrekken.Daarbij kan onderscheid worden gemaakt naar categorieën. Deze keuzes worden uiterlijk begin 2008 bekendgemaakt.

Uitgangspunt is een evenwichtige ontwikkeling van een duurzaam energieaanbod, dus geen eenzijdige aandacht voor een beperkt aantal mogelijkheden. Ook innovatieve ontwikkelingen worden gestimuleerd. De hoogte van het subsidietarief wordt jaarlijks gecorrigeerd voor de relevante energieprijs op de markt. Bij een hoge energieprijs is namelijk minder subsidie nodig om de vaste opbrengst te realiseren.

De subsidieregeling gaat zo vroeg mogelijk in 2008 in.

Het ontwerpbesluit gaat voor advies naar de Raad van State. Ook is het ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie.

zaterdag 14 juli 2007;


 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.