Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Geen EU-verbod voor onderhands aanbesteden - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal
Met dank overgenomen van Bouwend Nederland, gepubliceerd op donderdag 21 februari 2008.

De mogelijkheid om werken tot € 1,5 miljoen onderhands aan te besteden kan gewoon blijven bestaan. Een recente uitspraak van het Europese Hof brengt in de huidige Nederlandse praktijk geen verandering, zo stelt Bouwend Nederland.

Een uitspraak van het Europese Hof inzake de aanbesteding door de Spaanse overheid van een kleine opdracht aan staatspostbedrijf Correos had twijfel gezaaid over de vraag of onderhands aanbesteden al dan niet in strijd is met het Europees Verdrag.

Volgens Bouwend Nederland is daar geen sprake van. Temeer omdat de uitspraak helemaal geen betrekking op een onderhandse aanbesteding, maar op een zogeheten gunning uit de hand. Hierbij wordt de opdracht rechtreeks aan één bedrijf verleend. Bij onderhandse aanbesteding is dat niet het geval.

Het Hof zal daarom eerst expliciet moeten uitspreken dat het plaatsen van een overheidsopdracht met een waarde beneden de drempelbedragen niet is toegestaan door middel van een onderhandse procedure. De kans daarop lijkt gering. Het is voor de rijksoverheid al jaren mogelijk om werken tot € 1,5 miljoen onderhands aan te besteden. De Europese Commissie heeft daar nooit een punt van gemaakt.

De vraag is ook of de Nederlandse overheid het instrument van de onderhandse aanbesteding zomaar zal willen opgeven. Zeker nu onderzoek heeft aangetoond dat een openbare procedure gemiddeld 15 keer zoveel kost als een onderhandse aanbesteding.


 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.