Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Parlementsleden bespreken schonere Europese steden - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal
Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 8 juli 2008.

Meer Europese steden zouden de vervuiling van binnensteden door auto's moeten tegengaan door maatregelen in te voeren als tolheffingen, groene zones en congestieheffingen, zo stelt het Oostenrijkse EP-lid Reinhard Rack (Europese Volkspartij). Momenteel voeren steden als Londen, Rome, Milaan, Valetta en Stockholm al dit soort maatregelen.

Rack is van mening dat de EU een algemene strategie voor stedelijke mobiliteit zou moeten definiëren die leidt tot een vermindering van het gebruik van personenauto's. Zodoende zouden de EU-doelstellingen op het gebied van de bescherming van het milieu en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen beter kunnen worden bereikt.

Het rapport volgt op een Groenboek van de Commissie inzake stedelijke mobiliteit en een Witboek over het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010. Het rapport stelt dat stedelijke centra (steden en hun omgeving) met soortgelijke problemen en uitdagingen te maken hebben met betrekking tot vervuiling, geluidsoverlast en veiligheid op de weg als gevolg van stedelijke mobiliteit.

Beter openbaar vervoer

Het stedelijk vervoer kan daarbij niet alleen een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatverandering, vervuiling en andere milieuproblemen, maar het heeft ook een negatieve uitwerking heeft op de kwaliteit van leven. Europese steden zouden daarom een eigen mobiliteitsbeleid moeten kiezen, gericht op minder vervuiling. Een voorbeeld hiervan is Londen, dat sinds 2003 een congestieheffing kent voor de binnenstad. Iedere automobilist die op werkdagen overdag het centrum van de stad binnenrijdt, moet 8 pond betalen.

Rack stelt eveneens voor om het openbaar vervoer efficiënter, aantrekkelijker en toegankelijker te maken, waarbij speciale aandacht moet worden besteed aan de specifieke behoeften van werknemers, gehandicapten, kinderen en ouderen.

U kunt het debat live volgen vanaf 21.00. De stemming volgt morgen (woensdag).

REF.: 20080707STO33542


 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.