Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Nederland toch gelijk in roetfilterzaak - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal
Met dank overgenomen van Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), gepubliceerd op maandag 28 juli 2008.

Het ziet er naar uit dat Nederland in hoger beroep toch gelijk gaat krijgen in de Europese roetfilterzaak. Volgens advocaat-generaal Kokott, die zich over de zaak boog, zijn er fouten gemaakt in eerdere beoordelingen van de zaak. De advocaat-generaal meent dat het gerechtshof ten onterechte de Nederlandse bevolkingsdichtheid en grensoverschrijdende vervuiling niet in aanmerking heeft genomen in haar beslissing.

Als de rechters dit advies volgen is dit een erkenning van het feit dat Nederland te maken heeft met regiospecifieke milieuomstandigheden. Dit is een belangrijke eis om tijdelijk te mogen afwijken van de nieuwe EU-Richtlijn voor luchtkwaliteit. Nederland heeft in het kader van Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) onlangs zo' n verzoek ingediend bij de Europese Commissie.

Nederland wilde in 2005 strengere eisen stellen aan de uitstoot van fijnstof door nieuwe dieselauto's. Die regeling kwam neer op vijf milligram fijnstof per kilometer (mg/km), terwijl de Europese Unie een uitstoot toeliet van 25 mg/km. De strengere eis van Nederland impliceerde dat nieuwe dieselvoertuigen voorzien moesten zijn van een roetfilter.

Deze technische eis moest langs de Europese Commissie, omdat zo'n eis gevolgen heeft voor de Europese interne markt. De commissie oordeelde negatief, omdat zij gelijke eisen voor alle auto's vooropstelde. Aanvullende technische eisen zijn in de ogen van de Europese Commissie niet toegestaan omdat autofabrikanten hun modellen die wel aan de Europese eisen, maar niet aan de Nederlandse eisen voldoen, dan niet meer kunnen verkopen in Nederland.

Nederland ging in hoger beroep tegen de beslissing van de Europese Commissie en krijgt het gelijk nu waarschijnlijk aan zijn kant. De advocaat-generaal is van mening dat de zaak terugverwezen moet worden aan het Gerecht om de zaak over te doen.

Op 3 januari 2009 geldt de Nederlandse roetfiltereis voor nieuwe voertuigen voor heel Europa.


 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.