Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij De Energieprestaties van gebouwen ...

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik en 36% van de CO2-uitstoot in de EU. Hoewel nieuwe gebouwen over het algemeen minder dan drie tot vijf liter olie per vierkante meter per jaar nodig hebben, verbruiken oudere gebouwen gemiddeld ongeveer 25 liter. Sommige gebouwen hebben zelfs tot 60 liter nodig.

Momenteel zijn ongeveer 35% van de gebouwen van de EU ruim 50 jaar oud. Door de energie-efficiŽntie van gebouwen te verbeteren, kunnen we het totale energieverbruik van de EU met 5-6% verminderen en de CO2-uitstoot met ongeveer 5% laten dalen.

Op 30 november 2016 heeft de Commissie een herziening voorgesteld voor de richtlijn energieprestaties van gebouwen (EPBD). De herziene richtlijn, COM(2016)765, moet het gebruik van slimme technologie in gebouwen bevorderen en de bestaande regels stroomlijnen.

1.

De Europese Energie Prestatie van Gebouwen Richtlijn

Het voorstel van de Europese Commissie voor de herziene richtlijn bevat onder andere de volgende maatregelen:

  • Energieprestatiecertificaten worden in alle advertenties opgenomen voor de verkoop of verhuur van gebouwen.
  • EU-landen moeten inspectieschema's opstellen voor verwarmings- en airconditioningssystemen of maatregelen nemen met een gelijkwaardig effect.
  • Alle nieuwe gebouwen moeten per 31 december 2020 energie neutraal zijn (openbare gebouwen per 31 december 2018).
  • EU-landen moeten minimale energieprestatie-eisen stellen voor nieuwe gebouwen, voor de grote renovatie van gebouwen en voor het vervangen of aanpassen van bouwelementen (verwarmings- en koelsystemen, daken, muren enzovoort)
  • EU-landen moeten lijsten opstellen van nationale financiŽle maatregelen om de energie-efficiŽntie van gebouwen te verbeteren.

Om de EU-landen te helpen de energieprestatie van gebouwen richtlijn goed te implementeren en om doelstellingen inzake energie-efficiŽntie te bereiken, heeft de Europese Commissie praktische ondersteuningsinitiatieven opgericht:

GecoŲrdineerde Actie EPBD

Dit is een forum dat door de Commissie is gelanceerd om de dialoog en de uitwisseling van best practices tussen landen te bevorderen voor het verminderen van het energieverbruik in gebouwen. Hierop worden tevens de landenrapporten over de status van implementatie van de Richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen gepubliceerd. Het 2015-2018 rapport van Nederland vindt u hier.

BUILD UP SKILLS

Het initiatief BUILD UP SKILLS helpt ambachtslieden, bouwwerkers en installateurs in de bouwsector te trainen. Het doel is om het aantal gekwalificeerde werknemers in heel Europa te vergroten die energie-efficiŽnte renovatiewerkzaamheden kunnen verrichten en energie neutrale gebouwen kunnen bouwen. Gedurende de looptijd van het initiatief worden er op EU-niveau regelmatige uitwisselingsactiviteiten georganiseerd om de Europese dimensie van dit belangrijke initiatief te bevorderen en het leren tussen de landen te bevorderen. ProjectcoŲrdinatoren worden twee keer per jaar bijeengebracht op EU Exchange Meetings. De meest recente EU-uitwisselingsvergadering vond plaats in Rotterdam in mei 2017.

BUILD UP Portal

Het BUILD UP Portal brengt Europese experts samen om energiebesparing in gebouwen te bespreken. Het doel is informatie en best practices te delen.

De Commissie publiceerde ook een nieuwe gebouwen database - het EU Building Building Observatory - om de energieprestaties van gebouwen in Europa te volgen.

2.

Effect op de woningcorporaties

De EPBD-richtlijn is niet gestandaardiseerd op EU-niveau. De lidstaten zijn echter verplicht concrete vereisten en relevante mechanismes op te leggen aan bouwbedrijven binnen de eigen landsgrenzen. Al in 2009 heeft de Nederlandse regering aangegeven dat zij het oogmerk en doel van de richtlijn volledig onderschrijft. Zij erkent hiermee de noodzaak tot energiebesparing en het waarborgen van de leveringszekerheid van energie.

Het Nederlandse energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving was al ambitieus. De afgelopen jaren heeft dit beleid zich gericht op verbetering van de energetische kwaliteit van de nieuwbouw door energieprestatie-eisen en op verbetering van de energetische kwaliteit van de bestaande voorraad door gerichte subsidies en door communicatie. Voor de bestaande bouw kende Nederland al minimumeisen op het punt van isolatie en ventilatie. Inmiddels zijn de energieprestatie-eisen voor nieuwbouw dat bij alle gebouwen al alternatieve energiesystemen moeten worden overwogen bij het ontwerp.

Een van de belangrijkste beleidsmaatregelen binnen de woningbouwsector zijn de afspraken die met woningcorporaties gesloten worden voor bestaande woningen. Voor nieuwe woningen worden top-down voortdurend aangescherpte standaarden opgelegd (de energiebesparingscoŽfficiŽnt is afgenomen van 1,4 in 1996 tot 0,4 in 2015). Als onderdeel voor deze beleidsmaatregelen is 400 miljoen euro aan subsidie beschikbaar om investering in besparing te bevorderen. Het energiebesparingsbeleid binnen de woningbouw van Nederland wordt vanuit Brussel geŽvalueerd onder het Odyssee-Mure initiatief.

3.

BeÔnvloedingsmogelijkheden

De beÔnvloedingsmogelijkheden zijn voorbij aangezien de richtlijn op 19 juni 2018 formeel werd aangenomen. In Nederland heeft de wetgever de normen van de Richtlijn ter implementatie in de Woningwet en het Bouwbesluit geÔncorporeerd.

4.

Stakeholders

In het Europees Parlement behandelde de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie het voorstel. De rapporteur was Silvia-Adriana Țicau.

5.

Europese dossiers

6.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquÍte. De uitkomst van deze enquÍte wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquÍte. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.