Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Woningcorporaties en Richtlijn energie-efficiŽntie - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Woningcorporaties en Richtlijn ...

De EU streeft naar de goedkoopste energie, de schoonste energie en de veiligste energie. Energie-efficiŽntie is een belangrijk onderdeel van de energie-unie en moet als eigen energiebron beschouwd worden. Het is een van de meest kosteneffectieve manieren om de overgang naar een koolstofarme economie te ondersteunen en om groei, werkgelegenheid en investeringsmogelijkheden te scheppen.

Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiŽntie stelt een reeks bindende maatregelen vast om de EU te helpen met het bereiken van de energie-efficiŽntiedoelstelling voor 2020. Volgens de richtlijn moeten alle EU-landen energie efficiŽnter gaan gebruiken in alle fasen van de energieketen, van productie tot eindverbruik.

De Europese Commissie heeft besloten deze richtlijn te herzien. Op 30 november 2016 heeft de Commissie een voorstel COM(2016)761 tot herziening van de richtlijn inzake energie-efficiŽntie gepresenteerd. Dit voorstel is aangenomen en op 21 december 2018 gepubliceerd in het Publicatieblad.

1.

De Europese Energie-efficiŽntierichtlijn

Het voorstel voor de energie-efficiŽntie richtlijn van de Commissie, COM(2016)761, betreft een nieuwe doelstelling van 30% meer energie-efficiŽntie voor 2030. Het bevat de volgende maatregelen:

 • ē 
  Energieverdelers of retailverkopers moeten 1,5% energiebesparing per jaar bereiken door middel van energie-efficiŽntiemaatregelen.
 • ē 
  EU-landen kunnen ervoor kiezen om op dezelfde manier hetzelfde spaarniveau te behalen, zoals het verbeteren van de efficiŽntie van verwarmingssystemen, het installeren van dubbele beglazing of isolerende daken.
 • ē 
  De publieke sector in EU-landen moet energie-efficiŽnte gebouwen, producten en diensten kopen.
 • ē 
  Jaarlijks moeten regeringen in EU-landen energie-efficiŽnte renovaties uitvoeren op ten minste 3% (per vloeroppervlak) van de gebouwen die zij bezitten en bezetten.
 • ē 
  Energieverbruikers moeten worden gemachtigd om het verbruik beter te beheersen. Dit omvat eenvoudige en gratis toegang tot gegevens over consumptie door middel van individuele meting.
 • ē 
  Nationale stimulansen voor het MKB om energie-audits te ondergaan.
 • ē 
  Grote bedrijven zullen audits van hun energieverbruik uitvoeren om hen te helpen manieren te identificeren om het te verminderen.

2.

Effect op de woningcorporaties

De richtlijn kan grote gevolgen hebben voor de woningcorporaties in Nederland. De maatregelen die in Nederland genomen worden om de doelstellingen te halen zijn het energiezuiniger maken van bestaande woningen en gebouwen, het energieneutraal maken van nieuwbouw en het energiezuiniger maken van huurwoningen. Met de huursector is afgesproken dat vanaf 2020 alle huurwoningen van woningcorporaties energielabel B of beter hebben.

Wat vaststaat, is dat de komende jaren veel zal veranderen op het gebied van regelgeving en subsidies om de 2020 doelstellingen te realiseren.

3.

BeÔnvloedingsmogelijkheden

Het voorstel is aangenomen.

4.

Stakeholders

De belangrijkste stakeholders die het onderwerp behandelden, zijn de nationale overheden en het Europees Parlement. In het Parlement was de Poolse socialist Adam Gierek de rapporteur in de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie.

5.

Europese dossiers

6.

Meer informatie

 
 • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquÍte. De uitkomst van deze enquÍte wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquÍte. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.