Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Woningcorporaties en gelijke behandeling - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Woningcorporaties en gelijke ...

Veel nationale bepalingen op het vlak van sociaal beleid zijn afkomstig uit EU -regelgeving, zo ook onderwerpen met betrekking tot gelijke behandeling.

Op 2 juli 2008 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid buiten de werkplek voorgelegd aan de Raad van Ministers en het Europees Parlament.

Dit voorstel beoogd een gelijke behandeling te waarborgen op het gebied van sociale bescherming, waaronder sociale zekerheid en gezondheidszorg, onderwijs en de toegang tot goederen en diensten die commercieel voor het publiek beschikbaar zijn, met inbegrip van huisvesting.

Het voorstel is onderdeel van een breder pakket dat op 2 juli 2008 werd gepresenteerd, te weten de vernieuwde sociale agenda ('renewed social agenda').

Effect op de Nederlandse woningcorporaties

De ontwerp richtlijn gelijke behandeling beoogt gelijke behandeling te waarborgen ook in de toegang tot huisvesting en heeft daarmee een rechtstreeks effect op de Nederlandse woningcorporaties, die huisvesting bieden. Hierbij gaat het om discriminatie buiten de werkplek het treft dus niet werknemers van de woningcorporaties, maar (potentiële) huurders. Deze mogen krachtens artikel 1 niet gediscrimineerd worden op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Niet-discriminatie wordt hier ruim gedefinieerd: hier valt directe en indirecte discriminatie onder alsmede intimidatie en het ontzeggen van redelijke aanpassingen.

Het begrip "redelijke aanpassingen" bestaat reeds op het gebied van arbeid krachtens Richtlijn 2000/78/EG. De lidstaten en de bedrijven hebben dus ervaring met de toepassing ervan. Wat voor een groot bedrijf of overheidsinstelling geschikt is, is het misschien niet voor een kleine of middelgrote onderneming. De vereiste om in redelijke aanpassingen te voorzien, houdt niet alleen materiële veranderingen in, maar kan betekenen dat een dienst op een alternatieve manier moet worden verleend.

1.

Beïnvloedingsmogelijkheden

Op Europees niveau is de totstandkoming van deze richtlijn niet meer te beïnvloeden, aangezien deze al in behandeling is geweest bij het Europees Parlement (opinie aangenomen op 2 April 2009). In de Raad van Ministers zal het voorstel nogmaals besproken worden voor erop gestemd zal worden. Nederland heeft door de stemwijze de mogelijkheid met een veto dit voorstel tegen te houden. Via Nederland kan deze richtlijn dus wel enigszins worden beïnvloed. In gevallen waarin tijdens de implementatie van de richtlijn herziening van bestaande wetgeving of nieuwe wetgeving nodig zal zijn, wordt dit door de Eerste Kamer en Tweede Kamer besproken.

2.

Stakeholders

Op Europees niveau is de voornaamste stakeholder de Europese Commissie, die de richtlijn heeft opgesteld. De ontwerprichtlijn gelijke behandeling is opgesteld door het Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale Zaken en gelijke Behandeling, onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris de heer Laszlo Andor, binnen het directoraat G, Equality between men and women, action against discrimination, civil society, door de afdeling G.4 action against discrimination, civil society, met als afdelingshoofd mevrouw Fay Devonic.

3.

Europees dossier

4.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.