Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Aansprakelijkheid, copyright en gebruik persoonsgegevens - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

  Inhoud

  1. Aansprakelijkheid
  2. Copyright
  3. Gebruik persoonsgegevens

  1.

  Aansprakelijkheid

  De voor deze site verantwoordelijke partijen besteden grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie. Zij kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie, en kunnen daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt: gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Indien zij opmerkzaam worden gemaakt op eventuele onjuistheden, zullen zij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren.

  Bovendien aanvaarden zij geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten.

  De website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar externe sites, die buiten het domein van deze site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. De voor deze site verantwoordelijke partijen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

  Er kan niet worden gewaarborgd dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Uitsluitend wetgeving van de Europese Unie die in de papieren versie van het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt, is rechtsgeldig.

  2.

  Copyright

  Verzoeken om materiaal van deze site voor niet-commerciële doeleinden aan te wenden zullen in de regel een welwillende houding ontmoeten. Aan toestemming terzake zullen in de regel wel de voorwaarden worden verbonden dat recht wordt gedaan aan de context van het materiaal en dat deze website als bron vermeld wordt. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook.

  3.

  Gebruik persoonsgegevens

  De voor deze site verantwoordelijke partijen gebruiken slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbijbehorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze site is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

   

  Inhoud

  • Home
  Geachte bezoeker,
  De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
  Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
  Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.