Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Woningcorporaties en de "Regeling Groenprojecten" - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Woningcorporaties en de "Regeling ...

In oktober 2009 heeft de Commissie op grond van de Europese staatssteunregels toestemming verleend voor een gewijzigde versie van een Nederlandse fiscale stimuleringsmaatregel die zij eerder in augustus 2006 onder de naam "Regeling Groenprojecten" had goedgekeurd.

Sinds de invoering van de regeling hebben circa 44.000 personen een bedrag van 6,8 miljard EUR in groenprojecten belegd, waardoor in de loop van de jaren 5.000 groenprojecten konden worden gefinancierd (Groen Beleggen, jaarverslag 2008).

De projectcategorieën lopen uiteen van projecten inzake de ontwikkeling en instandhouding van natuur, bos en landschap tot projecten voor duurzame aquacultuur, de opwekking van duurzame energie en de duurzame bouw van woningen en utiliteitsgebouwen.

De toenmalige EU-Commissaris voor Concurrentie Neelie Kroes verklaarde: "Ik ben ervan overtuigd dat de gewijzigde Regeling Groenfondsen een positieve bijdrage zal leveren aan het streven van de EU naar een groenere economie zonder de mededinging onnodig te verstoren. Het fonds is in het verleden een doeltreffende stimulans gebleken voor milieuvriendelijke en energie-efficiënte investeringen in Nederland". Het volledige persbericht van de Commissie is hier te vinden.

Inhoud

  1. Stakeholders
  2. Meer informatie

1.

Stakeholders

Staatssteundossiers worden behandeld binnen het Directoraat-generaal Mededinging van de Europese Commissie. Verantwoordelijk Commissaris is sinds 10 februari 2010 Joaquin Almunia.

2.

Meer informatie

 

Inhoud

  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.