Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Invoering staatssteunregels woningcorporaties vanaf 1 oktober 2010 - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal
Met dank overgenomen van Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), gepubliceerd op vrijdag 18 juni 2010.

Om in aanmerking te komen voor staatssteun moeten woningcorporaties vanaf 1 oktober 2010 hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot 33.000 euro (ruim 40% van de Nederlandse huishoudens). Minister van Middelkoop laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat er geen juridische mogelijkheden zijn voor uitstel van deze datum.

Na lang onderhandelen met de Europese Commissie is er in december 2009 een akkoord bereikt over wanneer Nederland staatssteun mag geven aan woningcorporaties. De Commissie heeft deze afspraken vastgelegd in een besluit. Het gaat om huurwoningen met een huur onder de 647,53 euro.

Vanuit de Tweede Kamer is het verzoek gekomen de invoering van de nieuwe regels later in te laten gaan. Als Nederland zich niet houdt aan het besluit van de Commissie, bestaat volgens minister Van Middelkoop echter het risico dat de Commissie Nederland in gebreke stelt en een formele onderzoeksprocedure instelt. Tijdens zo’n procedure is het mogelijk dat de Commissie striktere voorwaarden stelt aan de definitie en afbakening van de taak van de woningcorporaties. Het bereikte resultaat kan dan ter discussie komen te staan. Ook bestaat het risico dat de Commissie tot de conclusie komt dat sprake is van misbruik van staatssteun.

Huishoudens met een hoger inkomen kunnen echter nog steeds worden gehuisvest door corporaties. Corporaties kunnen, zonder gevolgen voor de staatssteun, 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen boven de 33.000 euro. Ook kunnen woningcorporaties huurwoningen met een huurprijs boven de 647,53 euro aan deze huishoudens verhuren. Een andere mogelijkheid is dat een corporatie ervoor kiest woningen aan deze groep huishoudens te verkopen. Via bijvoorbeeld veel toegepaste modellen als Koopgarant en Slimmer Kopen. Corporaties kunnen woningen met een marktwaarde van bijvoorbeeld 180.000 euro aanbieden voor 135.000.

Dossiers


 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.