Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Woningcorporaties en het Energie-actieplan 2011-2020 - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Woningcorporaties en het ...

In november 2010 presenteerde de Europese Commissie het Energie-actieplan 2011-2020 (COM/2010/639 definitief), met daarin verschillende aspecten van het Europese energiebeleid. Het plan richt zich op de interne energiemarkt, technologie en innovatie en extern energiebeleid. Het belangrijkste onderdeel voor woningcorporaties is het gedeelte over energie-efficiŽntie.

De hoofddoelstelling is de realisatie van 20% energiebesparing in 2020. Om dit te bereiken geeft de Commissie in dit actieplan aan dat het financieel aantrekkelijker moet worden om in energie-efficiŽnte gebouwen te investeren, dat overheden hierin een voorbeeldfunctie moeten vervullen en dat energie-efficiŽntie een rol gaat spelen in de verstrekking van vergunningen voor energieopwekking.

Het Energie-actieplan 2011-2020 fungeert als leidraad voor het Europees energiebeleid voor deze periode. De Europese Commissie heeft de afgelopen tijd een aantal initiatieven ondernomen voor nieuwe wetgeving in het licht van dit actieplan. Meer informatie over Europese wetgeving inzake energie-efficiŽntie kunt u vinden bij:

1.

Nationaal niveau

Een van de maatregelen van het Energie-actieplan 2011-2020 is dat elke lidstaat in opdracht van de Europese Commissie haar eigen Nationale Energie EfficiŽntie Actieplan (NEEAP) moet opstellen. Een NEEAP wordt op driejaarlijkse basis opgesteld. Hierin staan alle nationale maatregelen om de doelstellingen voor 2020 te bereiken. Het huidige (vierde) NEEAP stamt uit april 2017. Het actieplan van Nederland bevat een beschrijving van maatregelen ter bevordering van energie-efficiŽntie in Nederland, een berekening van de in de periode 2011-2015 behaalde en verwachte besparingen en overige rapportageverplichtingen voortvloeiend uit de richtlijnen, REE en EPBD.

Maatregelen voor de sector gebouwde omgeving genoemd in het Derde Nationale Energie EfficiŽntie Actie Plan voor Nederland zijn onder andere:

 • ē 
  Energiebelasting
 • ē 
  Energie Investeringsaftrek
 • ē 
  Groen beleggen en financieren
 • ē 
  Green Deal
 • ē 
  Aanscherping energieprestatienormen (EPC)
 • ē 
  Aanpassing Woningwaarderingsstelsel
 • ē 
  Revolverend fonds energiebesparing en aanvullende maatregelen
 • ē 
  Convenant Energiebesparing Sociale huursector
 • ē 
  Ä 400 miljoen subsidie beschikbaar voor verhuurders in de sociale huursector

2.

Mededeling ĎEfficiŽnt gebruik van hulpbronnení

Om de doelen uit het Energie-actieplan 2011-2020 te bereiken heeft de Commissie zeven kerninitiatieven voorgesteld die als katalysator moeten dienen voor drie prioriteiten: slimme groei, duurzame groei en inclusieve groei. De mededeling van de Commissie, gepubliceerd op 26 januari 2011, betreffende het ďefficiŽnt gebruik van hulpbronnenĒ vormt een van deze zeven kerninitiatieven. Dit initiatief moet bijdragen aan de loskoppeling van economische groei van het gebruik van hulpbronnen. Daarnaast dient het de overgang naar een CO2 neutrale economie te bevorderen, het gebruik van hernieuwbare energie op te voeren, de vervoersector te moderniseren en energie-efficiŽntie te bevorderen.

Het nationale beleid wordt vanuit Brussel in samenwerking met instellingen van de lidstaten bijgehouden en geŽvalueerd onder het Odyssee-Mure initiatief welke ondersteund wordt door het Horizon 2020 programma.

 
 • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquÍte. De uitkomst van deze enquÍte wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquÍte. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.