Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Richtlijn over de waterefficiŽntie van gebouwen - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Richtlijn over de waterefficiŽntie ...

Waterschaarste is een toenemend pan-Europees probleem dat om een gemeenschappelijke aanpak vraagt. Meer dan een derde van het Europese vaste land en bijna de helft van de lidstaten hebben te maken gekregen met zware droogtes, o.a. in Duitsland, Groot-BrittanniŽ, Hongarije, en de landen aan de Middellandse Zee. De Europese Commissie raamt het potentieel voor besparingen op het gebruik van water in de EU op 40%. Ze overweegde bindende voorschriften op te leggen om zuiniger om te springen met water in openbare en particuliere gebouwen. Naar aanleiding daarvan publiceerde de Commissie in 2012 de ĎBlueprint to safeguard Europeís Water Resourcesí in haar Mededeling COM(2012)673. De Blueprint schetst acties die zich richten op een betere uitvoering van de huidige waterwetgeving, integratie van waterbeleidsdoelstellingen in ander beleid en het opvullen van de lacunes, met name wat betreft waterkwantiteit en efficiŽntie. Het doel is ervoor te zorgen dat voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar is voor de behoeften van de mensen, de economie en het milieu in de hele EU. De tijdshorizon van de Water Blueprint hangt nauw samen met de 2020-strategie van de EU en, met name, met de Roadmap Efficiency Roadmap van 2011, waarvan de blauwdruk de watermijlpaal is. De analyse die aan de basis ligt van de blueprint heeft echter betrekking op een langere periode, tot 2050, en zal naar verwachting het EU-waterbeleid op de lange termijn bevorderen.

1.

Voortgang dossier

De Commissie publiceerde in 2012 de ĎBlueprint to safeguard Europeís Water Resourcesí in haar Mededeling COM (2012)673. Tot nu toe is er geen wetgeving voorgesteld op basis van de blueprint.

2.

Effect op de woningcorporaties

Ondanks de niet-bindende aard van de mededeling, is de Blueprint van belang voor de woningcorporaties omdat zij een kader vormt voor de implementatie en uitvoering van de huidige wetgeving omtrent water.

3.

BeÔnvloedingsmogelijkheden

Aangezien de Blueprint geen wetgeving inhoudt, en er geen wetsvoorstel is gedaan, bestaan er geen directe beÔnvloedingsmogelijkheden. De Europese Commissie houdt echter regelmatig openbare consultaties. De laatste betrof de Kaderrichtlijn Water en vond plaats op 17 september 2018. Tevens zijn er regelmatig conferenties voor stakeholders, waarvan de laatste op 20 en 21 september 2018 was. Consultaties en conferenties omtrent dit onderwerp vindt u hier.

4.

Stakeholders

Het is een initiatief dat zijn oorsprong vindt bij de DG Milieu onder leiding van eurocommissaris Janez Potocnik. Dit onderdeel van de Europese Commissie is op Europees niveau de belangrijkste stakeholder. Ook de European Environmental Agency, een onafhankelijk adviesorgaan van de Europese Unie, is betrokken bij dit dossier.

5.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquÍte. De uitkomst van deze enquÍte wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquÍte. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.