Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Richtlijn over de waterefficiëntie van gebouwen - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Richtlijn over de waterefficiëntie ...

Waterschaarste is een toenemend pan-Europees probleem dat om een gemeenschappelijke aanpak vraagt. Meer dan een derde van het Europese vaste land en bijna de helft van de lidstaten hebben te maken gekregen met zware droogtes, o.a. in Duitsland, Groot-Brittannië, Hongarije, en de landen aan de Middellandse Zee. De Europese Commissie raamt het potentieel voor besparingen op het gebruik van water in de EU op 40%. Ze overweegt bindende voorschriften op te leggen om zuiniger om te springen met water in openbare en particuliere gebouwen, maar er is hierover nog geen beslissing genomen. Deze eventuele richtlijn zou lijken op de richtlijn over energieprestaties in gebouwen. Meer zal duidelijk worden wanneer de Commissie eind 2012 de ‘Blueprint to safeguard Europe’s Water Resources’ publiceert.

1.

Voortgang dossier

In augustus 2012 publiceerde de Europese Commissie (DG Environment) een onderzoek naar de waterefficiëntie van gebouwen. Het rapport presenteert de mogelijke impact van beleid en de voordelen daarvan ten aanzien van het terugdringen van watergebruik in gebouwen. De studie bouwt voort op onderzoek uit 2009 en identificeert maatregelen die de meeste voordelen kunnen opleveren ten aanzien van waterbesparing. Tevens wordt het beleid van de lidstaten behandeld dat een positief effect had op de waterefficiëntie van gebouwen.

2.

Effect op de woningcorporaties

De Europese Commissie werkt momenteel op dit onderwerp, wat van belang is voor de woningcorporaties.e woningcorporaties.

  • Promotie van water-besparende gebouwen door de juiste keuzes te maken van watergebruikende apparaten, sanitair en airconditioning systemen wanneer gebouwen gerestaureerd of ontworpen worden.
  • Metingen nemen van het waterverbruik van gebouwen – idem aan het energie verbruik van gebouwen – door het introduceren van evaluatie technieken, minimale prestatievermogens en auditing.

De besparing van water door een verhoogde efficiëntie van gebouwen wordt misschien opgenomen in een nieuwe richtlijn die zal lijken op de richtlijn ter verbetering van energieprestaties van gebouwen (EPBD-richtlijn).

3.

Beïnvloedingsmogelijkheden

Er ligt momenteel geen concreet voorstel.

4.

Stakeholders

Het is een initiatief dat zijn oorsprong vindt bij de DG Milieu onder leiding van eurocommissaris Janez Potocnik. Dit onderdeel van de Europese Commissie is op Europees niveau de belangrijkste stakeholder. Verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van energie netwerken is afdeling D1 onder leiding van de heer Peter Gammeltoft. Verder werkt mevrouw Andrea Nam van dezelfde afdeling aan het dossier. Ook de European Environmental Agency, een onafhankelijk adviesorgaan van de Europese Unie, is betrokken bij dit dossier.

5.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.