Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

European Innovation Partnership on Smartcities and Communities - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij European Innovation Partnership on ...

De Europese Innovatiepartnerschappen (EIP's) zijn ingevoerd in kader van het Europa 2020-vlaggenschipinitiatief voor de Innovatie-Unie. Het Europees onderzoeks- en innovatielandschap kampt met een aantal problemen die de ontwikkeling en marktintroductie van goede ideeŽn in de weg staan of vertragen:te weinig investeringen, achterhaalde regelgeving, het ontbreken van normen of de versnippering van de markt. De EIP's moeten die problemen aanpakken. Elk partnerschap wordt geleid door een stuurgroep onder het voorzitterschap van de bevoegde Europese commissaris(sen). Zij worden bijgestaan door vertegenwoordigers van de lidstaten (ministers), parlementsleden, bedrijfsleiders, onderzoekers, het maatschappelijk middenveld en andere belangrijke actoren. EIP's onderzoeken wat moet worden gedaan om de knelpunten weg te werken Ė van de verdere ontwikkeling van technologieŽn tot het creŽren van de juiste randvoorwaarden en het stimuleren van de vraag Ė en stroomlijnen de inspanningen van de publieke en private sector. De EIP's treden niet in de plaats van subsidieprogramma's of regelgevende procedures, maar fungeren als gemeenschappelijk samenwerkingsplatform. Binnen de EIP's wordt er gehandeld op vijf thema's.

 • 1. 
  Active & Healthy Aging
 • 2. 
  Agricltural Sustainability & Activity
 • 3. 
  Smart Cities & Communities
 • 4. 
  Water
 • 5. 
  Raw Materials

Dit stuk betreft het derde thema, Smart Cities & Communities omdat deze bijzonder relevant kan zijn voor woningcorporaties.

De rol van steden wordt belangrijker in een toekomstige broeikasgasarme samenleving. De Europese Commissie heeft berekend dat in 2050, 70% tot 80% van de uitstoot van broeikasgassen uit stedelijke gebieden komt. Daarom is het European Innovation Partnership for Smart cities and communities opgericht. Dit partnerschap brengt steden, industrie en burgers samen. In deze context wordt samengewerkt aan de realisatie van een beter stadsmilieu. De nadruk ligt op duurzame oplossingen. Innovatie, transport, energie-efficiŽntie en gebruik van ICT komen hierbij allemaal aan bod.

Het European Innovation Partnership heeft 370 projecten met ruim 4000 partners van uit 31 landen. Er zijn 6 Actie-clusters die zich focussen op specifieke problemen omtrent smart cities. Deze clusters komen regelmatig samen om nieuwe projecten te ontdekken en bedrijfsmodellen te bespreken. Zo hebben de clusters op de bijeenkomst van juni 2017 zich het doel gesteld om 1 miljard euro aan investeringen aan te trekken en verschillende methoden besproken om dat doel te realiseren. Deze vergaderingen zijn tevens een uitstekende gelegenheid om te netwerken en samen te werken met leidende smart city actoren met het oog op het verkrijgen van nieuwe perspectieven en inzichten.

De belangrijkste doelen zijn het bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen van de EU, te zorgen voor minder energieconsumptie, broeikasgasuitstoot, slechte luchtkwaliteit en filevorming. Deze doelen zijn terug te vinden in het operationele implementatie plan. Deel van het EIP for Smart Cities en Communities zijn verschillende projecten waar diverse lidstaten aan meedoen. Nederland doet mee aan de volgende projecten:

 • 1. 
  het ontwikkelen van effectievere samenwerkingsmodellen en een methodologie voor de ontwikkeling van slimme steden;
 • 2. 
  Verbinding maken met de industrie en technologieŽn ontwikkelen die slimme steden zullen profiteren;
 • 3. 
  Ambitieuze proefprojecten aan het publiek presenteren.
 • ē 
  BEEM-UP project: een streven om economische, sociale en technische haalbaarheid te laten zien door middel van initiatieven, waardoor het energieverbruik in bestaande gebouwen drastisch wordt verminderd.
 • ē 
  Triangulum: Project zal aantonen hoe een systeeminnovatie-aanpak gebaseerd op het Europese Commissie SCC Strategisch Implementatieplan, dynamische slimme stadsontwikkeling kan leiden. Dit zal getest worden in: Manchester, Eindhoven en Stavanger, deze steden vertegenwoordigen de belangrijkste typologieŽn van Europese steden. Zij zullen worden daarna worden aangevuld door de steden Praag, Leipzig en Sabadell.
 • ē 
  Celsius: Staat voor Combined Efficient Large-Scale Integrated Urban Systems. Dit zal de opvang en het gebruik van de secundaire energie die in de steden elke dag wordt gegenereerd mogelijk maken. Secundaire energie die anders in de atmosfeer verloren raakt. CELSIUS demonstreert en bevordert de integratie van slimme stadsverwarming en smart district cooling en ondersteunt toegewijde Europese steden om het gebruik van zijn primaire en secundaire energiebronnen op een geÔntegreerde manier te maximaliseren, waardoor de operationele kosten en koolstofemissies worden verminderd, waardoor de energie-efficiŽntie wordt geoptimaliseerd.
 • ē 
  PLEEC: Door het coŲrdineren van strategieŽn en het combineren van best practices, zal het PLEEC project - "Planning for Energy Efficient Cities" - een algemeen model ontwikkelen voor energie-efficiŽntie en duurzame stadsplanning.
 • ē 
  Transform: Staat voor een integratieve aanpak van slimme stadsontwikkeling, met inbegrip van de betrokkenheid van stakeholders, data-analyse en slimme tools, financiŽle strategieŽn en methodes voor co-creatie, zoals service design thinking. Transform ondersteunt de lokale stakeholders die verantwoordelijk zijn voor investeringen en beleidsbeslissingen om hun CO2-ambities om te zetten in een Transformatiedagenda en in concrete implementatieplannen.

1.

Effect op woningbouwcorporaties

Het partnerschap brengt steden, industrie en burgers bij elkaar om het stadsleven te verbeteren door duurzame en geÔntegreerde oplossingen voor stedelijke problemen te bedenken. Dit heeft betrekking op innovatie, betere planning, hogere energie efficiŽntie, betere transportoplossingen en beter gebruik van ICT. De eerste versie van het operationeel programma is gepubliceerd. Woningcorporaties hebben een kans om actief deel te nemen aan projecten en projectvoorstellen te doen.

2.

BeÔnvloedingsmogelijkheden

De resultaten van de projectvoorstellen zijn gepubliceerd in juni 2014, deze zijn tevens inzichtelijk gemaakt door middel van infographics. Het is mogelijk om u op te geven en om mee te doen aan een van de initiatieven of meer informatie te ontvangen. Het European Innovation Partnership is een doorlopend project.

3.

Stakeholders

Momenteel is de Europese Commissie de belangrijkste Europese instelling die bij het initiatief is betrokken.

4.

Meer informatie

 
 • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquÍte. De uitkomst van deze enquÍte wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquÍte. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.