Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

European Energy Efficiency Fund - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij European Energy Efficiency Fund

Op 1 juli 2011 lanceerde de Europese Investeringsbank (EIB) het European Energy Efficiency Fund (EEEF). Het EEEF moet financiering door de markt van commercieel levensvatbare publieke energie-efficiëntie en hernieuwbare energie projecten mogelijk maken. Het fonds is de hoeksteen van een nieuwe duurzame energie-faciliteit, opgezet door het Europees Parlement en de Raad van Ministers met behulp van niet-bestede middelen uit het European Energy Programme for Recovery. Het zal de EU-lidstaten ondersteunen bij het voldoen aan de 2020 doelstellingen: een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 20%, een toename van het gebruik van duurzame energie met 20%, en 20% energiebesparing door de energie-efficiëntie te verbeteren. Het fonds richt zich op het potentieel voor energiebesparing en kleinschalige hernieuwbare energie in de Europese publieke sector. Er zit € 265 miljoen in het fonds, dat zowel direct als via financiële instellingen in projecten geïnvesteerd zal worden. Het EEEF is bedoeld voor cofinanciering en maakt het voor marktpartijen interessanter om te investeren. De totale investering – uit het EEEF en private middelen – moet uitkomen op € 800 miljoen. Het fonds verstrekt verschillende soorten leningen, garantiestellingen, participatie met eigen vermogen en subsidies voor technische ondersteuning.

Financiering kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 worden aangevraagd. Het is handig om van te voren te kijken of het project in aanmerking komt voor financiering.

Inhoud

  1. Effect op wooncorporaties
  2. Stakeholders
  3. Meer informatie

1.

Effect op wooncorporaties

Projecten die in aanmerking komen voor de financiering, moeten ten minste 20% energiebesparing of emissiereductie halen. Het EEEF richt zich vooral op stedelijke projecten. Enkele voorbeelden zijn energiebesparende maatregelen in publieke en private gebouwen, investeringen in efficiënte warmtekrachtkoppeling (inclusief micro-wkk en stadsverwarming), investeringen in decentrale duurzame energiebronnen (inclusief microgeneratie), schoon openbaar vervoer en de modernisering van infrastructuur (bijvoorbeeld verlichting of slimme netwerken). Potentiële begunstigden zijn bijvoorbeeld lokale overheden, bedrijven die werken in opdracht van lokale overheden, Energy Service Companies, beheerders van stadsverwarming of openbaar vervoersbedrijven. Wooncorporaties worden niet nadrukkelijk genoemd, maar in geval van samenwerking met de gemeente zou deze financiering ook de sociale woningbouw ten deel kunnen vallen.

2.

Stakeholders

Naast de Europese Commissie en de EIB, stoppen ook de Cassa Depositi e Prestiti en de Deutsche Bank geld in het fonds. De Deutsche Bank beheert het fonds. Contactpersoon is Silvia Kreibiehl (dilvia.kreibiehl@db.com).

3.

Meer informatie

 

Inhoud

  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.