Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Copernicusprogramma - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

Copernicusprogramma

Het Copernicusprogramma is een Europees systeem voor het in beeld brengen van de aarde. Het programma bestaat uit verschillende complexe systemen die data verzamelen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van satellieten en meetstations op de grond en in de zee.

De manier waarop de gegevens worden verzameld sluit aan bij de zes thematische gebieden die het Copernicusprogramma beslaat: monitoring van het mariene milieu (de zee), de atmosfeer, het land en klimaatverandering, evenals ondersteuning van rampenbeheer en veiligheidsdiensten. Het programma is de opvolger van het Europees programma voor aardobservatie (GMES).

Inhoud

  1. In vogelvlucht
  2. Subsidie aanvragen
  3. Meer informatie

1.

In vogelvlucht

Het doel van het Copernicusprogramma is te zorgen dat er accurate en betrouwbare informatie beschikbaar is over het milieu en veiligheid. Het programma is speciaal afgestemd op de gebruikers en ondersteunt de EU-regelgeving, met name regelgeving die gerelateerd is aan de interne markt, transport, energie, civiele bescherming, samenwerking met de Derde Wereld en ontwikkelingshulp. Het Copernicusprogramma wordt tegelijkertijd met andere relevante EU-regelgeving geïmplementeerd, bijvoorbeeld met het Europese Wereldwijde Satellietnavigatiesysteem (GNSS).

De belangrijkste gebruikers van Copernicusdiensten zijn beleidsmakers en overheden die de informatie nodig hebben om milieuwetgeving en -beleid te ontwikkelen of om belangrijke beslissingen te nemen in geval van een noodsituatie, zoals een natuurramp of een humanitaire crisis. Ook universiteiten en onderzoeksinstituten komen in aanmerking voor subsidies vanuit dit programma.

De Commissie heeft voorgesteld om voor de periode 2014-2020 een bedrag van ruim 3,7 miljard euro uit te trekken (prijsniveau 2011 - 4,3 miljard euro in lopende prijzen) voor het Copernicusprogramma. Het Europees Parlement stemde in maart 2014 in met dit bedrag. Voor de volgende meerjarenbegroting, die loopt van 2021-2027, heeft de Commissie voorgesteld om het budget te verhogen naar 5,8 miljard euro.

2.

Subsidie aanvragen

Uitkeringen vanuit dit programma worden gedaan via openbare aanbestedingen en subsidies. Meer informatie is te vinden op de website van het DG Ondernemingen en Industrie.

DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs - Space policy

3.

Meer informatie

 

Inhoud

  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.