Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

Het Europese programma URBACT (European Programme for Urban Sustainable Development) is gestart in 2002 en richt zich op duurzame ontwikkeling van steden omdat steden een sleutelrol spelen binnen de complexe veranderingen van de samenleving. URBACT is een instrument van het cohesiebeleid en wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De begroting van het URBACT-III-programma bedraagt Ä 96.300.000, waarvan circa 74 miljoen uit het EFRO i (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Momenteel zit het programma in haar derde fase: URBACT III. De officiŽle lancering van het URBACT-III programma is ingeluid in Brussel. Corina Creţu (RoemeniŽ), de Europese Commissaris voor regionaal beleid, zei in haar toespraak dat in de programma-periode 2014-2020, de stedelijke dimensie steeds meer op de voorgrond zal treden van het cohesiebeleid. Op basis van de successen van het URBACT-programma I en II zijn vier hoofddoelstellingen voor URBACT III vastgelegd:

  • Capaciteit voor het leveren van beleid: het verbeteren van de capaciteit van steden om duurzaam stedelijk beleid en stedelijke praktijken op een geÔntegreerde en participatieve manier te beheren.
  • Beleidsontwerp: het verbeteren van het ontwerp van duurzaam stedelijk beleid en praktijken in steden.
  • Beleidsimplementatie: de implementatie van geÔntegreerde en duurzame stedelijke strategieŽn en acties in steden verbeteren.
  • Kennis opbouwen en delen: zorgen dat beoefenaars en beleidsmakers op alle niveaus toegang hebben tot kennis en kennis delen over alle aspecten van duurzame stedelijke ontwikkeling om beleid voor stadsontwikkeling te verbeteren.

Om deze doelen te bereiken zijn drie belangrijke gebieden veranderd ten opzichte van de voorgaande URBACT programma`s:

  • Transnationale netwerken: nieuw is hier dat er nu drie verschillende soorten netwerken zijn: Actieplan netwerken, implementatienetwerken en overdrachtsnetwerken.
  • Steun voor capaciteitsopbouw op lokaal niveau.
  • Ontwikkeling van een informatie- en kennisoverdracht door de oprichting van nationale URBACT contactpunten in alle lidstaten.

1.

Effect op woningcorporaties

De doelgroep van het URBACT-III programma is breed. Zowel nationale, regionale en lokale overheden, als alle andere organisaties die onder publiek recht vallen - zoals universiteiten en agentschappen voor regionale ontwikkeling - kunnen meedoen. Voor woningcorporaties is het van groot belang op de hoogte te zijn van stedelijke ontwikkelingen aangezien deze voor de werkzaamheden van de woningcorporatie van belang zijn en anderzijds kunnen woningcorporaties middels een actieplan ook zelf hieraan deelnemen. Daarnaast kan het voor werknemers van woningcorporaties interessant zijn om kennis uit te wisselen met betrekking tot duurzame stedelijke ontwikkeling in andere Europese landen. Een woningcorporatie kan ook steden aansporen deel te nemen en hier voordeel uit halen. Een Nederlandse stad moet dan wel officieel partner zijn bij een project. URBACT heeft een speciale `partnerstad marktplaats` geopend waar steden elkaar kunnen leren kennen en ideeŽn voor projecten kunnen uitwisselen.

2.

BeÔnvloedingsmogelijkheden

URBACT III is een subsidieprogramma van de EU en is op 16 maart 2015 gepresenteerd. Er zijn dus geen beÔnvloedingsmogelijkheden meer op het beleidsmatige aspect van URBACT III. Wel zijn er regelmatig calls geopend voor dit programma. Zo wordt in januari 2019 een call geopend voor het opzetten van Actieplannen Netwerken.

3.

Stakeholders

Op Europees niveau is de voornaamste stakeholder de Europese Commissie, die beleidsmatig verantwoordelijk is voor de besteding van de gelden. De uitvoering wordt echter overgelaten aan de lidstaten. URBACT III valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit valt onder het DG Regionaal Beleid onder de leiding van eurocommissaris Corina Creţu. Verder spelen lokale overheden, met name grote steden, een belangrijke rol in URBACT III.

4.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquÍte. De uitkomst van deze enquÍte wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquÍte. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.