Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

Europese stedelijke gebieden huisvesten meer dan twee-derde van de Europese bevolking, nemen 80% van het energieverbruik voor hun rekening en genereren bijna 85% van Europa's BNP. Stedelijke gebieden zijn de motoren van de Europese economie en katalysatoren voor creativiteit en innovatie in de Europese Unie. Tevens zijn het plaatsen waar problemen, zoals werkloosheid, segregatie en armoede, vaker voorkomen. Het grensoverschrijdende effect van stedelijk beleid maakt dat stedelijke ontwikkeling centraal staat in het Europese regionale beleid.

De belangrijkste doelstelling van de Europese stedelijke agenda is de implementatie van Europese en nationale wetgeving in de praktijk te verbeteren door steden in het ontwerpen en de implementatie van beleid te betrekken. De stedelijke agenda voor de EU brengt de Europese Commissie, nationale ministeries, stadsbesturen en andere belanghebbenden samen rond de thema's betere wetgeving, makkelijkere toegang tot financiering en meer kennisdeling over kwesties die voor steden van belang zijn.

1.

Planning

Er zijn concrete doelen gesteld ten aanzien van de Europese stedelijke agenda, namelijk:

 • 1. De officiŽle start van de stedelijke agenda door het Pact van Amsterdam
 • 2. Acht thematische partnerschappen op de gebieden van:

  ◦ Luchtkwaliteit

  ◦ Huisvesting

  ◦ Stedelijke armoede

  ◦ Integratie van vluchtelingen en migranten

  ◦ Stedelijke mobiliteit

  ◦ Banen en vaardigheden in de lokale economie

  ◦ Digitale transitie

  ◦ Circulaire economie

2.

Pact van Amsterdam

Op 30 mei 2016 ondertekenden de Europese ministers i het ď Pact van AmsterdamĒ, het formele startschot voor de Europese stedelijke agenda. Het bevat het operationele kader voor de Europese stedelijke agenda en zet de doelstellingen uiteen. De focus ligt op betere regelgeving, betere financiering en verbeterde kennisuitwisseling.

3.

Stakeholders

Het Pact van Amsterdam creŽert thematische partnerschappen, waarbinnen stedelijke gebieden, lidstaten i, de Europese Commissie i en andere belanghebbenden samenwerken om de stedelijke dimensie beter te bedienen bij het ontwikkelen van beleid. De partnerschappen zijn ingedeeld naar de volgende onderwerpen: luchtkwaliteit; huisvesting; integratie van migranten en vluchtelingen; stedelijke armoede; stedelijke mobiliteit; banen en vaardigheden in de lokale economie; digitale transitie; en circulaire economie.

Ten aanzien van Huisvesting zijn Housing Europe en Aedes partners van de Europese Stedelijke agenda. Het doel van het partnerschap is betaalbare huisvesting van goede kwaliteit tot stand te brengen. De focus zal liggen op:

 • Regelgeving: met name omtrent staatssteun en sociale woningbouw om duidelijkheid voor publieke en particuliere beleggers te vergroten.
 • Financiering: Identificatie en uitwisseling van best practices die betrekking hebben op innovatieve financiŽle modellen.
 • Kennis: Bijdragen aan het vergroten van de kennis over sociale en betaalbare woningvraagstukken.

De Partnership on Housing of the EU Urban Agenda publiceerde in maart een 'guidance paper'. Deze paper is tijdens de achtste meeting van het partnerschap besproken in Glasgow. Het is gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen van casestudies over de situatie van veel verschillende steden van de lidstaten. Het Partnership stelt dat ontwikkelingen van de laatste jaren in Europa hebben geleid tot een alarmerende afname van publieke investeringen op lokaal niveau. De onzekerheid en de onstabiliteit van het financieringsraamwerk en de lage verwachte rendementen voorkomen investeringen in sociale woningen. Fouten in de huizenmarkt brengen de sociale samenhang in Europa in gevaar, vergroten de dakloosheid en armoede en verminderen het vertrouwen in de democratie. Om deze punten aan te pakken, zo stelt het Partnership, moeten nationale en lokale autoriteiten een adequaat huisvestingsbeleid kunnen vaststellen, inclusief staatssteun, om omstandigheden te creŽren voor investeringen in sociale woningen en om deze investeringen te ondersteunen.

Daarnaast geeft de paper de negatieve effecten van juridische onzekerheid op investeringen in betaalbare woningen weer en presenteert het mogelijke oplossingen met praktische en juridische voorwaarden. De paper heeft als doel om het bewustzijn van de Europese instellingen te vergroten en is het resultaat van een grondige analyse van de huisvesting situaties in de lidstaten.

4.

BeÔnvloedingsmogelijkheden

Woningcorporaties kunnen een belangrijke partner zijn voor de Europese Unie bij het aanpakken van sociale problemen en bij energiebesparing in steden. De Europese stedelijke agenda biedt ook kansen aan woningcorporaties, zoals financiering van experimentele projecten door Europa.

De Europese Commissie heeft tevens een platform gelanceerd waarbinnen het mogelijk is om over verschillende initiatieven mee te discussiŽren. Dit platform heet Futurium, de stedelijke agenda is hier sinds 21 maart 2017 op terug te vinden. Op Futurium worden evenementen, nieuws en belangrijke documenten regelmatig ter beschikking gesteld. Voor geregistreerde gebruikers is het mogelijk een bijdrage te leveren en mee te doen aan het debat rondom de verschillende onderwerpen binnen het initiatief van de stedelijke agenda die relevant zijn voor de woningcorporaties.

5.

Komende acties

In het kader van een assessment studie wil de Europese Commissie de mening van alle betrokkenen over de implementatie en performantie van de Urban Agenda van de EU. Daarom organiseert het een raadpleging. Het achterliggend doel is te kijken op welke manier de Unie deze agenda effectiever en nuttiger kan maken. De deadline is op 30 juni 2019.

De specifieke doelstellingen van deze raadpleging zijn

 • Gegevens verzamelen over in welke mate de doelstellingen van de Urban Agenda behaald zijn
 • Inzicht krijgen in de uitdagingen, tekortkomingen, sterktes en mogelijkheden die door de implementatie van de Urban Agenda ontstaan zijn
 • De oorzaken en factoren van succes en mislukkingen van de Urban Agenda beter begrijpen
 • De duurzaamheid van de resultaten en impact van de Urban Agenda onderzoeken
 • Aanbevelingen opstellen om de Urban Agenda effectiever, efficiŽnter, relevanter en coherenter te maken, alsook meer EU toegevoegde waarde te creŽren bij toekomstige implementatie

Deelnemen kan door de vragenlijst in te vullen.

6.

Meer informatie

 
 • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquÍte. De uitkomst van deze enquÍte wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquÍte. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.