Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Woningcorporaties en de Herziening Algemene Verordening Gegevensbescherming - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Woningcorporaties en de Herziening ...

De Europese Commissie heeft in 2012 een voorstel gepresenteerd voor een Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke is aangenomen op 27 april 2016. De belangrijkste reden hiervoor is de bestaande wetgeving uit 1995 te herzien vanwege de snelle technologische ontwikkelingen die nieuwe uitdagingen voor de bescherming van persoonsgegevens betekenen. De mate waarin gegevens worden verzameld en gedeeld is enorm gestegen. Door technologie kan iedere publieke instelling of privaat bedrijf bij het uitvoeren van activiteiten meer dan ooit tevoren gebruik maken van persoonsgegevens. Dit heeft zowel de economie als het maatschappelijke leven ingrijpend veranderd.

De belangrijkste veranderingen hebben betrekking op:

 • • 
  het documenteren van de nut en de noodzaak om persoonlijke gegevens te vragen, te bewaren en te verwerken
 • • 
  de informatieplicht richting personen
 • • 
  het inlichten van de toezichthouder onder bepaalde omstandigheden
 • • 
  de beveiliging van persoonlijke gegevens
 • • 
  de meldplicht bij datalekken
 • • 
  private impact assessments
 • • 
  overleg met toezichthouder
 • • 
  het aanstellen van een functionaris gegevens
 • • 
  hogere boetes in bepaalde gevallen

Een cruciaal onderdeel van de algemene verordening is het 'recht om vergeten te worden', oftewel het recht om persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Dat recht bestaat al onder huidige wetgeving, maar zal worden uitgebreid. Vanaf nu zal een houder van data deze data in bepaalde gevallen onmiddellijk moeten verwijderen, vooral als de data van toepassing waren op de periode dat iemand een kind was. In de volgende gevallen moet data worden verwijderd:

 • • 
  De data zijn niet langer nodig voor de reden dat deze verzameld zijn;
 • • 
  De betrokkene trekt de toestemming terug;
 • • 
  De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens en er zijn geen dwingende, legitieme redenen om de persoonsgegevens toch te gebruiken;
 • • 
  De gegevens zijn onrechtmatig verwerkt of moeten worden verwijderd vanwege wettelijke verplichtingen.

1.

Status

Op 25 mei 2016 is de AVG in werking getreden. Van organisaties wordt verwacht dat zij vanaf die tijd hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. Zij krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd. Daarna mag iedereen organisaties op de naleving van de AVG aanspreken.

2.

Wat betekent dit voor woningcorporaties?

De Herziening Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft diverse gevolgen voor woningcorporaties. De huidige databeschermingsregels (uit de Wet bescherming persoonsgegevens) worden enigszins aangescherpt en de boetes kunnen hoger worden. Het is van belang dat corporaties zorgvuldig omgaan met het opvragen, bewaren en verwerken van persoonlijke gegevens en zich daarom tijdig voorbereiden op de aankomende aanpassingen.

3.

Waarborgen voor uitvoeren publieke taak

Zoals een overheid haar publieke taak moet kunnen blijven uitvoeren, zo geldt ook dat woningcorporaties die in het maatschappelijk werkveld actief zijn en publieke taken uitvoeren afhankelijk zijn van bepaalde gegevens (over overlast, woonfraude, huurtoeslag, toewijzingsregels, inkomenssegmenten, huurhoogte, etc.). De Verordening bevat uitzonderingen die lidstaten de ruimte bieden om in het nationaal recht rekening te blijven houden met taken van publiek belang.

4.

Stakeholders

De voornaamste stakeholders waren het Europees Parlement – de parlementaire commissie LIBE – en de Europese Raad van Ministers, aangezien zij het commissievoorstel nog konden aanpassen. Belangrijke personen in de LIBE-commissie waren: Claude Moraes (Verenigd Koninkrijk/S&D), die de triloogonderhandelingen voorzat, en rapporteur Jan Philipp Albrecht (Duitsland/Groenen). Verder waren de Nederlandse Europarlementariërs Sophie in ’t Veld (ALDE/D66), Judith Sargentini (GUE/EFA/GroenLinks); Dennis de Jong (plaatsvervanger/SP); Jeroen Lenaers (plaatsvervanger/CDA) interessante contactpersonen. Daarnaast speelden ambtenaren van het Ministerie van Veiligheid en Justitie samen met hun collega’s van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging een belangrijke rol in de positionering van het Nederlandse standpunt in de Raad.

5.

Meer informatie

 
 • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.