Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Woningcorporaties en de Energie Unie - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Woningcorporaties en de Energie ...

De Europese Commissie werkt aan een Europese Energie-unie, die moet zorgen voor gegarandeerde, betaalbare en klimaatvriendelijke energie voor de burgers en de bedrijven in de EU. Het idee is dat energie door de hele EU vrij moet kunnen circuleren, over de binnengrenzen heen. Verder moet met energie, door nieuwe technologie, efficiënter worden omgegaan. Daarnaast moet de infrastructuur gemoderniseerd worden. Dit helpt de energiekosten te beperken, nieuwe banen en knowhow te creëren en de groei en export te stimuleren.

Een kerngedachte van de Energie-unie is dat Europa zich moet ontwikkelen tot een duurzame, koolstofarme en milieuvriendelijke economie, die het voortouw zal nemen op het gebied van duurzame energie en klimaatbescherming.

1.

Status

Op 25 februari 2015 heeft de Europese Commissie een kaderstrategie voor een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering uitgebracht. De energie-unie is een topprioriteit van de Commissie-Juncker, daarom wordt er ieder jaar verslag uitgebracht. In november 2015 is de stand van de energie-unie 2015 gepubliceerd, met daarbij een bijgewerkt stappenplan voor de energie-unie. Het is de ambitie om voor 2019 de Energie Unie Strategie uitgewerkt en vertaald te hebben in wetgeving. De Commissie legt de nadruk op implementatie: het rapport van februari 2017 heeft tot doel gesteld dat voor 2018 alle investeringsplatforms voor de financiering van energie efficiëntie van de lidstaten hernieuwd en operatief zijn. Implementatie van de Energie Unie Kader strategie

staat tevens vermeld in de werkprogramma's van de Europese Commissie voor 2017 en 2018.

2.

Wat betekent dit voor woningcorporaties?

Waar Nederland zich van bewust moet zijn is de harde eis van voorzitter Juncker om in 2030 minimaal 30% energie te besparen. Hij wil dat Europa snel werk maakt van energie-efficiëntie binnen woningbouw en bedrijven om minder afhankelijk te worden van buitenlandse energieleveranciers. Voor gebouwen is er een enorm potentieel voor verbetering van de energie-efficiëntie. Door aanpassingen aan bestaande gebouwen te doen, zodat deze meer energie-efficiënt worden door bijvoorbeeld duurzame energie voor verwarming en koeling kan de EU-invoer van energie verminderen. Door het versterken van de veiligheid van de energievoorziening zullen de energiekosten voor huishoudens en bedrijven worden verminderd. De Europese Commissie heeft een initiatief ontwikkeld om "slimme financiering voor intelligente gebouwen" toe te staan door de toegang te bieden tot bestaande financieringsinstrumenten om de energie-efficiëntie van bestaande gebouwen te verbeteren.

3.

Beïnvloedingsmogelijkheden

De Energie Unie Strategie is één van de topprioriteiten van de Juncker-Commissie. Zodoende zijn er twee EU-commissarissen belast met deze onderwerpen: Maroš Šefčovič (Slowakije) en Miguel Arias Cañete (Spanje). Zeker wanneer de voortgang van de Energie Unie niet toereikend is, n.a.v. tussenrapportage, kunnen maatregelen worden verwacht. Het is daarom van belang deze nauwlettend te volgen. Het stappenplan voor de energie unie dient hierbij als een handige tool.

4.

Stakeholders

Op Europees niveau is de voornaamste stakeholder de Europese Commissie, die verantwoordelijk is voor het initiëren van wetgeving. De uitvoering wordt overgelaten aan de lidstaten. De Energie Unie valt onder de verantwoordelijkheid van met name twee EU-commissarissen: Maroš Šefčovič (Energie Unie) en Miguel Arias Cañete (Klimaat en Energie). Šefčovič geldt als de “projectleider” in dezen. Verder houdt in het Europees Parlement de parlementaire commissie Industrie, Onderzoek en Energie zich actief bezig met de Energie Unie. Voorzitter van de parlementaire commissie: Jerzy Buzek (Polen/EVP); Nederlandse leden: Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE/D66); Esther de Lange (plaatsvervanger/EVP/CDA); Cora van Nieuwenhuizen (plaatsvervanger/ALDE/VVD); Paul Tang (plaatsvervanger/S&D/PvdA). De rapporteur over de Energie Unie is: Marek Józef Gróbarczyk (Polen/ECH).

5.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.