Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Werkprogramma Europese Commissie 2018 - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

Op 24 oktober 2017 lanceerde de Europese Commissie het werkprogramma van de Commissie, genaamd: “Een agenda voor een meer verenigde, sterkere en meer democratische Unie”. Het programma zet de lijnen uit voor de plannen van de Commissie voor de volgende 12 maanden en is daarom een voorproefje van wat we kunnen verwachten tot oktober 2018. Het werkprogramma voor dit jaar bevat 26 nieuwe initiatieven die op de toekomst zijn gericht. Ze moeten de Unie klaarstomen voor de nieuwe Unie met 27 lidstaten en de toekomst daarna. Een van deze nieuwe initiatieven is het 'social fairness package', waaronder ook de oprichting van een Europees arbeidsautoriteit valt. Daarnaast zijn er nieuwe voorstellen aangekondigd betreffende de Energy Unie. De voorstellen van deze nieuwe initiatieven zullen in mei 2018 worden gepresenteerd.

Naast de nieuwe initiatieven bevat het werkprogramma 15 nieuwe Refit-voorstellen die de bestaande EU-wetgeving moeten verbeteren en moeten waarborgen dat de regels geschikt zijn om het doel ervan te verwezenlijken. Vanaf het begin van haar mandaat geeft deze Commissie prioriteit aan belangrijke thema's waarbij Europees optreden een concrete verandering teweeg kan brengen. In het nieuwe werkprogramma staan concrete voorstellen voor het komende jaar. Zo geeft de Commissie prioriteit aan lopende voorstellen zoals, onder andere, de voorstellen van het 'climate package' en het voorstel betreffende energieprestaties van gebouwen.

Het werkprogramma is de basis voor verdere beleidsvoorstellen en voor het dialoog tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement. De Europese Commissie beschrijft hoe zij de tien beleidsprioriteiten van Voorzitter Juncker in concrete acties gaat overzetten. Van het werkprogramma voor 2018 valt op dat het erg gericht is op de toekomst: een aantal initiatieven blikken vooruit op 2025 en zelfs daarna.

Voor woningcorporaties is het van belang dat het werkprogramma veel aandacht besteedt aan de Energie Unie. Er komt daarom steeds meer aandacht voor duurzaamheid, o.a. in de gebouwde omgeving. Ook gaf de Commissie aan om energie-efficiëntie als prioriteit te zien. Met de nieuwe Energy Union – initiatieven wil de Commissie de Energie Unie compleet maken.

1.

Meer informatie

 

Inhoud

  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.