Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Strategisch EU-kader voor ...

Het Strategisch Framework is opgezet door de omdat, hoewel de arbeidsomstandigheden in de EU zijn verbeterd, er nog steeds risico's zijn voor werknemers op de werkvloer. Er zijn verschillende onderdelen die de Commissie en het verbeterd zouden willen zien, waaronder de omgang met asbest.

Het rapport laat zien dat veel werknemers nog steeds worden blootgesteld aan asbest en roept de Commissie en op om samen te werken, zodat lidstaten actieplannen opstellen over het veilig verwijderen van asbest en hier ook financiering voor vrij maken. Bovendien worden lidstaten opgeroepen werknemers die in aanraking zijn gekomen met asbest te compenseren.

1.

REFIT

Binnen de Europese Commissie houdt het REFIT Platform zich ook met asbest bezig. Het Regulatory Fitness and Performance Programme, State of Play and Outlook, “REFIT Scorebord”, van 19 mei 2015 verwijst twee maal naar de versimpeling van regelgeving rond asbest.

Het gaat om inzake de voorkoming en bescherming van verontreiniging van het milieu door asbest en tot standaardisering en rationalisering van de verslagen over de toepassing van bepaalde richtlijnen op milieugebied. Beide richtlijnen zijn grotendeels verouderd en niet meer van toepassing, maar een aantal provisies over de veiligheid van werknemers met betrekking tot asbest zijn nog actief.

Op 30 mei 2018 is er een besluit gepubliceerd 2018/853 waarin de eerste richtlijn werd gewijzigd en de tweede richtlijn werd ingetrokken.

2.

Status

Het Initiatiefrapport over het Strategisch framework over gezondheid en veiligheid op het werk 2014–2020 is inmiddels goedgekeurd door de . Er moet nog worden gestemd voor de plenaire aanname van het rapport.

Onder het REFIT-programma wordt er op dit moment door de Europese Commissie onderzocht en gecontroleerd als onderdeel van een Fitness Check on Occupational Safety and Health. Een Fitness Check is een evaluatie van een beleidsterrein en hoe bepaalde regelgeving bijdraagt aan het behalen van de doelen van dat beleidsterrein.

In januari 2017 bracht de Commissie hierover een rapport uit. Dit rapport kunt u vinden.

3.

Wat betekent dit voor Woningbouwcorporaties

Artikel 7 van richtlijn 87/217/EEG bepaalt dat lidstaten de nodige maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de sloop van asbest bevattende gebouwen, constructies en installaties en het verwijderen van asbest of asbesthoudende materialen daaruit waarbij asbestvezels of asbeststof vrijkomen geen noemenswaardige milieuverontreiniging door asbest veroorzaakt en in een desbetreffend werkplan alle noodzakelijke preventieve maatregelen zijn opgenomen.

In vastgoed van woningcorporaties zit vaak asbest, omdat dit tot 1990 nog een gangbaar bouwmateriaal was. Het initiatiefrapport wil het verwijderen van asbest van deze woningen stimuleren en hier kunnen woningbouwcorporaties ook mee te maken krijgen. Bovendien is het mogelijk dat EU-wetgeving over asbest eenvoudiger worden als richtlijnen worden geschrapt.

4.

Beïnvloedingsmogelijkheden

Op de inhoud van het initiatiefrapport is weinig te beïnvloeden, omdat het rapport al is opgesteld en goedgekeurd door . Wel kunnen worden beïnvloed om het rapport plenair te laten aannemen of afwijzen.

5.

Stakeholders

In de Europese Commissie houdt het zich bezig met veiligheid op de werkvloer. De Commissaris is . In het Europees Parlement heeft Commissie Werkgelegenheid en Sociale zaken zich over het rapport gebogen. De is van de .

Voor het REFIT-programma is het Regulatory Scrutiny Board iverantwoordelijk binnen de Commissie. Leden van het Regulatory Scrutiny Board komen uit verschillende DGs. De voorzitter is Ms M. Klingbeil van het . De Commissaris verantwoordelijk voor het REFIT-programma is .

Andere stakeholders die te maken zullen krijgen met veiligheid op de werkvloer met betrekking tot asbest zijn bijvoorbeeld werknemers- en werkgeversorganisaties en verwijderingsbedrijven.

6.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.