Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014 – 2020 - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Strategisch EU-kader voor ...

Het Strategisch Framework is opgezet door de Europese Commissie omdat, hoewel de arbeidsomstandigheden in de EU zijn verbeterd, er nog steeds risico's zijn voor werknemers op de werkvloer. Er zijn verschillende onderdelen die de Commissie en het Parlement verbeterd zouden willen zien, waaronder de omgang met asbest.

Het rapport laat zien dat veel werknemers nog steeds worden blootgesteld aan asbest en roept de Commissie en lidstaten op om samen te werken, zodat lidstaten actieplannen opstellen over het veilig verwijderen van asbest en hier ook financiering voor vrij maken. Bovendien worden lidstaten opgeroepen werknemers die in aanraking zijn gekomen met asbest te compenseren.

1.

REFIT

Binnen de Europese Commissie houdt het REFIT Platform zich ook met asbest bezig. Het Regulatory Fitness and Performance Programme, State of Play and Outlook, “REFIT Scorebord”, van 19 mei 2015 verwijst twee maal naar de versimpeling van regelgeving rond asbest.

Het gaat om richtlijn 87/217/EEG inzake de voorkoming en bescherming van verontreiniging van het milieu door asbest en Richtlijn 91/692/EEG tot standaardisering en rationalisering van de verslagen over de toepassing van bepaalde richtlijnen op milieugebied. Beide richtlijnen zijn grotendeels verouderd en niet meer van toepassing, maar een aantal provisies over de veiligheid van werknemers met betrekking tot asbest zijn nog actief. De richtlijnen zullen onder het REFIT-programma worden getoetst, maar de doelstelling is om beide richtlijnen af te schaffen.

Op 15 december 2016 heeft de Commissie een voorstel gepubliceerd (COM(2016)789) waarin wordt voorgesteld om de eerste richtlijnen te wijzigen en de tweede richtlijn in te trekken. Dit voorstel ligt op dit moment bij het Europees Parlement en de Raad.

2.

Status

Het Initiatiefrapport over het Strategisch framework over gezondheid en veiligheid op het werk 2014–2020 is inmiddels goedgekeurd door de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees Parlement. Er moet nog worden gestemd voor de plenaire aanname van het rapport.

Onder het REFIT-programma wordt er op dit moment door de Europese Commissie onderzocht en gecontroleerd als onderdeel van een Fitness Check on Occupational Safety and Health. Een Fitness Check is een evaluatie van een beleidsterrein en hoe bepaalde regelgeving bijdraagt aan het behalen van de doelen van dat beleidsterrein.

In januari bracht de Commissie hierover een rapport uit. Dit rapport kunt u hier vinden.

3.

Wat betekent dit voor Woningbouwcorporaties

Artikel 7 van richtlijn 87/217/EEG bepaalt dat lidstaten de nodige maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de sloop van asbestbevattende gebouwen, constructies en installaties en het verwijderen van asbest of asbesthoudende materialen daaruit waarbij asbestvezels of asbeststof vrijkomen geen noemenswaardige milieuverontreiniging door asbest veroorzaakt en in een desbetreffend werkplan alle noodzakelijke preventieve maatregelen zijn opgenomen.

In vastgoed van woningcorporaties zit vaak asbest, omdat dit tot 1990 nog een gangbaar bouwmateriaal was. Het initiatiefrapport wil het verwijderen van asbest van deze woningen stimuleren en hier kunnen woningbouwcorporaties ook mee te maken krijgen. Bovendien is het mogelijk dat EU-wetgeving over asbest eenvoudiger worden als richtlijnen worden geschrapt.

4.

Beïnvloedingsmogelijkheden

Op de inhoud van het initiatiefrapport is weinig te beïnvloeden, omdat het rapport al is opgesteld en goedgekeurd door commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees Parlement. Wel kunnen Europarlementariërs worden beïnvloed om het rapport plenair te laten aannemen of afwijzen.

De Europese Commissie kan nog worden beïnvloed over het afschaffen van de twee richtlijnen. Hoewel de consultaties over deze twee richtlijnen op dit moment niet open zijn, houdt de Europese Commissie Stakeholder Consultaties over onderzoeken van het REFIT-programma.

5.

Stakeholders

In de Europese Commissie houdt het DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie zich bezig met veiligheid op de werkvloer. De Commissaris is Marianne Thyssen. In het Europees Parlement heeft Commissie Werkgelegenheid en Sociale zaken zich over het rapport gebogen. De rapporteur is Ole Christensen van de S&D.

Voor het REFIT-programma is het Regulatory Scrutiny Board verantwoordelijk binnen de Commissie. Leden van het Regulatory Scrutiny Board komen uit verschillende DGs. De voorzitter is Ms M. Klingbeil van het Secretariaat Generaal. De Commissaris verantwoordelijk voor het REFIT-programma is Frans Timmermans.

Andere stakeholders die te maken zullen krijgen met veiligheid op de werkvloer met betrekking tot asbest zijn bijvoorbeeld werknemers- en werkgeversorganisaties en verwijderingsbedrijven.

6.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.