Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Armoedebestrijdingsdoel in het licht van stijgende huishoudelijke kosten - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Armoedebestrijdingsdoel in het ...

Op 14 april 2016 heeft het Europees Parlement het initiatiefrapport over het armoedebestrijdingsdoel in het licht van stijgende huishoudelijke kosten plenair aangenomen. Het initiatiefrapport geeft de opvatting weer van het Europees Parlement en stelt een bepaalde gedragslijn voor. Het rapport is niet juridisch bindend.

Het ontwerprapport werd op 21 oktober 2015 gepubliceerd door de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL) van het Europees Parlement. Het gaat over het Europese armoedebestrijdingsdoel in 2020 en de almaar stijgende kosten voor huishoudens. De doelstelling is dat in 2020 tenminste 20 miljoen minder mensen slachtoffer zijn van armoede en sociale uitsluiting. Het rapport moet een brug bouwen tussen het sociaal beleid en het energiebeleid van de EU. Hoewel de EU achterloopt op het behalen van de armoededoelstelling, zijn er mogelijkheden om kosten van huishoudens terug te dringen. Onder andere door duurzame energie en energie-efficiŽntie te stimuleren.

In het rapport worden de lidstaten en de Europese Commissie opgeroepen om actie te nemen op verschillende onderwerpen die energiebeleid en sociaal beleid combineren. Zo worden de lidstaten opgeroepen om een moratorium op afsluiting van de verwarming tijdens de winter te onderschrijven, zodat huishoudens tijdens een winter niet kunnen worden afgesloten of opnieuw worden aangesloten. Ook worden de lidstaten opgeroepen de Europese Structuur- en Investeringsfondsen meer efficiŽnt en meer gericht in te zetten op het bestrijden van energiearmoede.

Het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de lidstaten op om het kader van het energie efficiŽntie pakket te evalueren ten aanzien huishoudens die te maken hebben met energie armoede en sociale huisvesting. Ook bevat het een oproep om een voorstel voor beslissende maatregelen ten aanzien van sociale huisvesting te doen om energie efficiŽnte investeringen in sociale huurwoningen door Europese fondsen te bevorderen. Lidstaten worden aanbevolen om het aantal sociale huurwoningen van goede kwaliteit uit te breiden zodat iedereen toegang heeft tot voldoende huisvesting.

1.

Effect op woningbouwcorporaties

Het initiatiefrapport creŽert aandacht voor de stijgende woonlasten en de noodzaak voor energie-efficiŽntie voor huishoudens. Indien Nederland serieus ingaat op de oproep van het Europees Parlement, kunnen woningbouwcorporaties te maken krijgen met het moratorium op het afsluiten van de verwarming tijdens de winter. Bovendien zal de Nederlandse overheid meer aandacht besteden aan het bestrijden van energiearmoede via de Europese Structuur- en Investeringsfondsen.

2.

BeÔnvloedingsmogelijkheden

Er kan geen invloed meer op de inhoud van het rapport worden uitgeoefend omdat het reeds is aangenomen. De lidstaten en de Commissie kunnen wel worden beÔnvloed om actie te nemen met betrekking tot de aanbevelingen van het Parlement.

3.

Stakeholders

Het rapport is geschreven vanuit het initiatief van Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL) van het Europees Parlement. De rapporteur in het Europees Parlement was TamŠs Meszerics. Hij was verantwoordelijk voor het opstellen van het initiatiefrapport.

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquÍte. De uitkomst van deze enquÍte wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquÍte. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.