Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Europese lidstaten: 'Verbeter ...

Van 16 tot 18 maart 2016 vond de European Habitat-conferentie in Praag plaats. Hier spraken Europese lidstaten, lokale overheden, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbende partijen met elkaar over huisvesting in leefbare steden.

De uitkomst van de conferentie is neergelegd in de Verklaring van Praag. Daarin worden de volgende uitdagingen voor huisvesting geïdentificeerd: stedelijke armoede; demografische veranderingen; klimaatveranderingen en rampenrisico's; stedelijke groei; en coördinatie van stedelijke ontwikkeling.

De ondertekenaars benadrukken de volgende punten:

  • Stedelijke armoede is een groot probleem, dat verholpen dient te worden door meer betaalbare en afdoende huisvesting en het bestrijden van dakloosheid.
  • Slechte woonomstandigheden een direct effect hebben op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de bevolking.
  • Een gezond financieel systeem is cruciaal voor betaalbare huisvesting en stedelijke ontwikkeling. Niet-speculatieve langetermijninvesteringen op dat gebied kunnen werkgelegenheid stimuleren.
  • De opbrengst van stijgende grondprijzen moet naar het publiek belang terugvloeien, gemeenten moeten meer eigen middelen krijgen en moderne regelgeving en monitoring moet speculaties met grond en onroerend goed voorkomen.

De Verklaring van Praag is de officiele Europese inbreng voor de Habitat III-top die oktober 2016 plaatsvindt in Quito, Ecuador. Habitat III is de Conferentie over huisvesting en duurzame stedelijke ontwikkeling van de Verenigde Naties.

De Verklaring van Praag kunt u hier vinden. Meer informatie over de Habitat III Conferentie kunt u hier vinden. Aedes zei het volgende over dit onderwerp.

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.