Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Trojka Estland, Bulgarije, Oostenrijk - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

De drie achtereenvolgende EU-voorzitterschappen van Estland , Bulgarije en Oostenrijk werken van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2018 samen als trojka voor de duur van 18 maanden. Ze stellen een gezamenlijk beleidsprogramma op met punten waaraan zij als voorzittende landen gaan werken.

Estland is voorzitter van 1 juli t/m 31 december 2017, Bulgarije is voorzitter van 1 januari t/m 30 juni 2018 en Oostenrijk van 1 juli t/m 31 december 2018.

1.

Gezamenlijke prioriteiten

Half september 2016 stond de eerste vergadering tussen Estland, Bulgarije en Oostenrijk gepland om tot een gezamenlijk beleidsprogramma te komen. In het programma worden de afzonderlijke prioriteiten van de drie voorzitterschappen op elkaar afgestemd. Tot die prioriteiten behoren onder andere het stimuleren van investeringen en innovatie ten behoeve van de werkgelegenheid, het verbeteren van de Europese concurrentiepositie door de vaardigheden van werkenden te verbreden, het uitdiepen van de Economische Monetaire Unie (EMU), het bestrijden van discriminatie, het aansturen op een toekomstbestendig klimaatbeleid en het versterken van de rol van de EU op het wereldtoneel.

Op 20 juni werd het programma, opgesteld door de trojka in samenwerking met de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en de Europese Commissie , goedgekeurd door de Raad Algemene Zaken .

Voorzitterschap Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk zou de tweede helft van 2017 voorzitter van de Europese Unie worden. Vanwege het aangekondigde vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is besloten het schema aan te passen. Het Verenigd Koninkrijk, Estland en Bulgarije hadden al driemaal vergaderd als trojka voordat het brexit-referendum plaatsvond.

2.

Afzonderlijke accenten

Naast gezamenlijke beleidsdoelen hebben de afzonderlijke voorzitterschappen ook eigen thema's.

Estland

Estland zette zich tijdens het voorzitterschap in voor een slagvaardig en verenigd Europa. Het legde daarbij accent op toekomstbestendigheid, zoals innovatie, de digitale interne markt en veiligheid.

Voor een open en innovatieve Europese economie kwam de nadruk te liggen op toegankelijkheid voor bedrijven tot de interne markt en het benutten van technologische innovatie. Digitale aspecten hierbij waren de verbetering van consumentenrechten bij online aankopen en het aanpakken van geo-blocking.

Op het gebied van veiligheid zette Estland zich in voor een verhoging van defensie-uitgaven. Ook werd de 'permanente structurele samenwerking ' opgericht voor nauwere Europese samenwerking op defensiegebied. Daarnaast was er extra aandacht voor digitale veiligheid en probeerde Estland tevergeefs een overkoepelend Europees systeem voor visa- en reisinformatie op te zetten.

Om een sociaal en duurzaam Europa te stimuleren zette Estland zich in voor een akkoord over de detacheringsrichtlijn en de lancering van de sociale pijler . Op milieugebied bereikte de EU onder Ests voorzitterschap een herziening van het emissiehandelssysteem en verdergaande recyclingregelingen.

De Brexit was een belangrijk punt op de agenda. Het Ests voorzitterschap heeft zich niet actief vermengd in de onderhandelingen over de uittreding van Groot-Brittannië.

Bulgarije

Bulgarije vervult van 1 januari tot 30 juni 2018 de rol als voorzitter. Aansluitend op de gemeenschappelijke doelen van de trojka zal Bulgarije zich richten op de volgende doelen:

  • De toekomst van de Europese Unie
  • De Westelijke Balkan
  • Veiligheid en stabiliteit in een sterk en verenigd Europa
  • Digitale economie en vaardigheden voor de toekomst

Oostenrijk

Oostenrijk moet zijn prioriteiten nog officieel presenteren, maar het land heeft aangegeven, als laatste in de rij voorzitters, eventuele onafgesloten zaken te willen afronden.

3.

Meer informatie

plaats (Oostenrijk, Bulgarije, Estland)
 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.