Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Europese pijler voor Sociale ...

De pijler omvat twintig essentiële beginselen en rechten die moeten bijdragen tot eerlijke en goed werkende arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels. Hij is bedoeld als kompas voor een vernieuwd convergentieproces naar betere werk- en leefomstandigheden in Europa. De pijler is in de eerste plaats ontworpen voor de , maar is toepasbaar op alle die eraan willen meedoen. De Europese pijler van sociale rechten richt zich op drie hoofdthema's:

  • • 
    gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt
  • • 
    eerlijke arbeidsvoorwaarden
  • • 
    adequate en duurzame sociale bescherming

1.

Europese pijler van sociale rechten

had het tijdens zijn eerste State of the Union-toespraak in 2015 reeds over een voorstel voor een Europese pijler van sociale rechten, die moest draaien om nieuwe en doeltreffendere rechten voor de burger. Inmiddels is men na talrijke debatten en een raadpleging tot een twintigtal beginselen gekomen. Op basis hiervan stelt de regelmatig nieuwe wetten voor, die duurzame inzetbaarheid kunnen versterken. Zo is bijvoorbeeld op 2 augustus 2019 de richtlijn (EU) 2019/1158 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouder en mantelzorgers in werking getreden. Daarnaast is op 31 juli 2019 richtlijn (EU) 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Voornoemde richtlijnen dragen bij aan de tevredenheid, productiviteit, gezondheid en activiteit van werknemers, waardoor zij langer inzetbaar zijn. Naast wetgeving vormt de sociale pijler ook de grondslag voor verschillende subsidiemogelijkheden die door de EU zijn ingesteld.

2.

Invloed op de werknemer

De Europese pijler van sociale rechten vormt de uitdrukking van 20 beginselen en rechten die essentieel zijn voor billijke en goed functionerende arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels in het Europa van de 21ste eeuw. Beginselen 5 (veilige en flexibele werkgelegenheid), 7 (bescherming bij ontslag), 9 (balans tussen werk- en privéleven) en 10 (gezonde, veilige en goed aangepaste werkomgeving en gegevensbescherming) verschaffen werknemers fundamentele rechten die vanuit verschillende invalshoeken bijdragen aan hun duurzame inzetbaarheid.

Het tweede hoofdstuk omvat de Europese principes omtrent eerlijke arbeidsomstandigheden. De Commissie vermeldt hier het recht op veilige en flexibele arbeid. Met veilige arbeid doelt de Commissie op de preventie en bestrijding van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Een ander onderdeel van dit hoofdstuk houdt verband met de lonen. Werknemers hebben recht op een eerlijke verloning die hen in staat stelt in een fatsoenlijke levensstandaard te voorzien. Daarnaast zullen adequate minimumlonen worden gegarandeerd en zal de Commissie ook inzetten op de preventie van armoede onder werkenden (in-work poverty).

3.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.