Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

High Level Task Force on Social Infrastructure - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij High Level Task Force on Social ...

De toekomst van Europa voor de komende decennia wekt enige zorg: demografische perspectieven en groeiende jeugdwerkloosheid vormen grote uitdagingen voor het financiële plaatje van Europa en de duurzaamheid van de welvaartsstaat. Met name in de gebieden waar hoge schulden heersen en waar er sprake is van een lage economische groei.

De European Association of Long-Term Investors (ELTI) is om deze reden een High Level Task Force on Social Infrastructure (HLTF SI) gestart met steun van de Europese Commissie en de European Investment Bank (EIB). De HLTF SI moet een duidelijke politieke boodschap overbrengen; “De Europese Unie zorgt voor haar burgers, zowel de jongere als de oudere generaties.”

De HLTF SI heeft vier punten in kaart gebracht waarop het zich wil focussen. Het is nodig om:

 • 1. 
  Volledige dekking van kinderdagverblijven na te streven, met oog op het verhogen van de werkgelegenheid voor vrouwen;
 • 2. 
  Scholen en universiteiten te hebben die de uitdaging van veranderingen in het educatieve stelsel aan gaan;
 • 3. 
  Langdurige verzorging voor de ouderen te faciliteren omdat dit zwaar weegt op gezinnen en op de economie;
 • 4. 
  Te voorzien in betaalbare woningen.

Op 13 februari 2017 vond de eerste plenaire vergadering plaats in Brussel. De vergadering werd voorgezeten door Romani Prodi, oud voorzitter van de Europese Commissie en door Christian Sautter, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Economie, Financiën en Industrie in Frankrijk. De HLTF SI is ontworpen om te onderzoeken wat er nodig is om investeringen in sociale infrastructuur te stimuleren. Hierbij wordt er rekening gehouden met de implicaties van het Investment Plan for Europe.

Dit project is relevant voor woningcorporaties omdat een van de kernpunten het voorzien in betaalbare woningen is. Housing Europe is dan ook gevraagd als expert in de eerste werkgroep.

Deze werkgroep richt zich op de huidige en toekomstige investeringen in de maatschappelijke sector. Deze werkgroep zal data en informatie leveren, case voorbeelden geven en aanbevelingen doen op de volgende punten:

 • • 
  Het tekort aan investeringen in de sociale infrastructuur, en in het bijzonder in prioritaire sectoren (onderwijs, gezondheid en betaalbare woningen);
 • • 
  De behoefte aan kapitaal om complexe trends in deze sectoren te ondersteunen;
 • • 
  De uitvoerbaarheid.

De position paper waar aan wordt gewerkt, zal gebruik maken van het verslag 'The state of housing in the EU 2015' van het Housing Europe Observatory. Een ander doel is om drie scenario's voor betaalbare woningen te ontwikkelen, waarbij een combinatie wordt gemaakt van het financiële dienstverlening perspectief en het sociale perspectief dat Housing Europe biedt.

In totaal leveren meer dan twintig experts hun input in de HLTF SI, dit project loopt tot en met december 2017, waarna de aanbevelingen zullen worden gepresenteerd aan de Europese Commissie. Een interessant initiatief voor woningcorporaties om dus in de gaten te houden.

 
 • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.