Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Urban Innovative Projects

Urban Innovative Actions (UIA) is een initiatief van de Europese Unie. UIA biedt hulpmiddelen voor het testen van nieuwe en onbewezen oplossingen voor stedelijke uitdagingen aan stedelijke gebieden in Europa. Het programma is gebaseerd op artikel 8 van de EFRO-verordening en heeft een budget van 32 miljoen euro voor de periode 2014-2020.

De Commissie meent dat het onderzoek voor stedelijke uitdagingen vergevorderd is maar dat de potentiŽle oplossingen niet in de praktijk gebracht worden. Lokale autoriteiten zouden te terughoudend zijn om te investeren in nieuwe onbewezen ideeŽn. UIA is opgericht om de risico's van innovatie te verkleinen en in te zetten op de potentiŽle oplossingen.

1.

Voortgang dossier

Op dit moment loopt de vierde Call. Deze doelt op het beschikbaar stellen van middelen voor het testen van nieuwe en onbewezen oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Voorstellen kunnen tot 31 januari 2019 ingediend worden. Voor deze call staat een budget van ongeveer 80 tot 100 miljoen euro vrij. De vierde call betreft vier onderwerpen: digitale transitie, duurzaam gebruik van grond en natuurlijke oplossingen, stedelijke armoede en stedelijke veiligheid.

UIA verleent steun aan gemeenten met minimaal 50.000 inwoners of groepen gemeenten met minimaal 50.000 inwoners binnen een lidstaat. Het project moet aan de volgende kwalificaties voldoen:

  • innovatief: het moet gaan om een gewaagd en creatief project welke nog nergens anders in Europa is geÔmplementeerd.
  • Participatief: alle belangrijke stakeholders welke expertise en kennis kunnen bijdragen aan het project, dienen te worden betrokken, zowel bij het ontwerp als de implementatie van het project.
  • Meetbaar: de resultaten moeten meetbaar zijn en van te voren moet duidelijk zijn hoe de meting zal plaatsvinden.
  • Kwalitatief: definieer realistische ambities, coherente activiteiten en effectief management.
  • Verhandelbaar: laat zien dat het project een bijdrage kan leveren aan de algehele ontwikkeling van stedelijke gebieden in Europa.

2.

Effect op woningcorporaties

Het tweede onderwerp (duurzaam gebruik van grond en natuurlijke oplossingen) is relevant voor de woningcorporaties, omdat daarmee beoogd wordt innovatieve oplossingen te ontwikkelen bij onder andere het gebruik van blauwe en groene energie bij woningbouw. Het programma staat in principe open voor gemeenten en andere lokale autoriteiten. Lokale autoriteiten dienen echter de projecten op te stellen en uit te voeren met alle relevante stakeholders. GeÔnteresseerde woningcorporaties kunnen derhalve samen met een of meerdere gemeenten een voorstel doen.

3.

BeÔnvloedingsmogelijkheden

De EFRO-Verordening, waarop de Urban Innovative Projects gebaseerd is, trad in werking in 2013 en biedt dus geen ruimte meer voor beÔnvloeding.

4.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquÍte. De uitkomst van deze enquÍte wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquÍte. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.