Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Advies aan Europees Hof: EU-land mag homopartner niet weigeren - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal
donderdag 11 januari 2018, 13:03
gewijzigd

LUXEMBURG (ANP) - De echtgenoot van een EU-burger van hetzelfde geslacht uit een niet-EU-land heeft in de hele Europese Unie recht op verblijf bij zijn partner. Dat stelt de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie.

Hoewel de EU-landen vrij zijn om een homohuwelijk al dan niet toe te staan, mogen zij niet het permanente verblijfsrecht weigeren aan een homoseksuele huwelijkspartner uit een land van buiten de EU. Het oordeel van de advocaat-generaal is niet bindend, maar wordt door het hof meestal overgenomen. Het duurt nog enkele maanden voordat het hof arrest wijst.

Aanleiding voor de zaak was de weigering van de Roemeense autoriteiten om de Amerikaanse echtgenoot van een Roemeense man toe te staan permanent in Roemenië te komen wonen en werken. Roemenië erkent homohuwelijken niet.

Het stel had eerst samengewoond in de VS en trouwde in 2010 in Brussel. Eind 2012 vroegen ze de documenten voor de Amerikaan in Roemenië aan. Na de afwijzing stapten ze naar het Roemeens Grondwettelijk Hof, dat de zaak voorlegde aan het EU-hof. De advocaat-generaal concludeert nu dat het vrij verkeer van personen in de EU de doorslag geeft en niet de erkenning van het huwelijk tussen beide partners.

Bovendien wordt nergens in de Europese verblijfsrichtlijn verwezen naar wat onder „echtgenoot” moet worden verstaan. Het begrip echtgenoot is neutraal over het geslacht van de betrokken personen en hangt niet af van de plaats waar het huwelijk is gesloten, aldus de advocaat-generaal.

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.