Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Bulgaars voorzitterschap van de Raad - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Bulgaars voorzitterschap van de ...

Het voorzitterschap van de Raad rouleert tussen de EU-lidstaten en wisselt om de 6 maanden. Gedurende die 6 maanden zit het voorzitterschap vergaderingen voor op elk niveau binnen de Raad , en levert zo een bijdrage tot de continuïteit van de werkzaamheden van de EU in de Raad.

Er wordt nauw samengewerkt tussen telkens 3 lidstaten die na elkaar het voorzitterschap bekleden en die "trio's" worden genoemd. Dit systeem werd in 2009 ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon . Een voorzitterschapstrio bepaalt de doelstellingen op lange termijn en stelt een gemeenschappelijke agenda op met de onderwerpen en grote thema's die de Raad gedurende de betrokken 18 maanden zal behandelen. Op basis daarvan geeft elk van de 3 landen vervolgens nadere invulling aan zijn eigen halfjaarlijkse programma. Het huidige trio bestaat uit het Estse, het Bulgaarse en het Oostenrijkse voorzitterschap.

Vanaf 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 is het voorzitterschap van de Raad voor het eerst in handen van Bulgarije. De regering in Sofia heeft gekozen voor veiligheid, stabiliteit en solidariteit als kernwoorden voor het voorzitterschap. De Bulgaren willen daarmee laten zien dat de EU klaar staat voor het welzijn en de veiligheid van haar burgers en dat samenwerking nodig is om de gemeenschappelijke problemen aan te pakken. De vier prioriteiten zijn de toekomst van de EU, de Westelijke Balkan, veiligheid en stabiliteit in een sterk en verenigd Europa en de Digitale economie en vaardigheden voor de toekomst.

Voor de toekomst van de EU willen de Bulgaren een hervorming van de Eurozone , een intensivering van de Economische en Monetaire Unie en investeringen in onderwijs, opleiding en werkgelegenheid voor jongeren. Een verenigd Europa betekent voor Sofia een nauwere relatie met de Westelijke Balkan. Deze landen dienen ondersteund te worden in hun hervormingen die noodzakelijk zijn voor toetreding tot de EU. Hiertoe moet een concreet stappenplan ontwikkeld worden. Eveneens dient de regio in verschillende sectoren verbonden te worden met de EU, waaronder vervoer, energie en onderwijs.

Met betrekking tot veiligheid en stabiliteit ligt het zwaartepunt op het ontwikkelen van een duurzaam en eerlijk gemeenschappelijk asielbeleid gericht op terugkeer en wedertoelating, grenscontroles en het aanpakken van de oorzaken van migratie. Als laatste bouwt Bulgarije verder aan de Estse initiatieven voor een digitale unie met extra aandacht voor het moderniseren van onderwijssystemen, e-privacy, cybersecurity, vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens en elektronische communicatie.

1.

Meer informatie

 

Inhoud

  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.