Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Openbare raadpleging over EU-regels voor producten die bij de constructie van gebouwen en infrastructuurwerken worden gebruikt - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Openbare raadpleging over EU-regels ...

Het pakket voor de Energie-Unie van de Europese Commissie van november 2016 vermeldt dat de versnippering van de interne markt voor bouwproducten moet worden aangepakt. Daarom werkt de Commissie momenteel aan een gezamenlijke evaluatie en effectbeoordeling voor een mogelijk EU-initiatief ter herziening van de EU-regels inzake bouwproducten. De Europese Commissie heeft in het kader van de evaluatie en effectbeoordeling een openbare raadpleging uitgeschreven over EU-regels voor producten die bij de constructie van gebouwen en infrastructuurwerken worden gebruikt. De deadline voor reacties op de raadpleging is 16 april 2018.

De bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 (BPV) moet de interne markt laten werken voor producten die bij de constructie van gebouwen en infrastructuurwerken worden gebruikt. Daartoe voorziet de BPV in regels om de prestaties van bouwproducten te beoordelen en de resultaten hiervan te communiceren via een gemeenschappelijke technische taal (die hoofdzakelijk uit geharmoniseerde Europese normen en Europese beoordelingsdocumenten bestaat) die overal in de EU moet worden gehanteerd. Bouwproducten die in overeenstemming met de BPV-regels zijn beoordeeld, dragen de CE-markering. De EU-landen mogen regels voor het ontwerp en de veiligheid van gebouwen en infrastructuurwerken vaststellen, zolang zij hiervoor gebruikmaken van de gemeenschappelijke technische taal voor producten met een CE-markering, zoals vervat in de BPV. Dit moet de garantie bieden dat betrouwbare en vergelijkbare informatie over de prestaties van bouwproducten beschikbaar is voor vakmensen, overheden en consumenten, zodat zij de prestaties van producten van verschillende fabrikanten in verschillende landen kunnen vergelijken. Daarom wordt vermeden dat bepaalde producten van nationale markten worden geweerd, alleen omdat zij voor een ander land werden gemaakt en getest.

Verschillende bronnen, zoals het verslag van 2016 over de uitvoering van de BPV, adviezen van het REFIT-platform en studies over verordeningen voor de Europese bouwsector, hebben problemen aan het licht gebracht die een invloed hebben op de werking van de BPV, zoals de nood aan duidelijkere vereenvoudigingsbepalingen, het feit dat er weinig aanwijzingen zijn dat micro-ondernemingen gebruikmaken van de vereenvoudigingsbepalingen/versoepelde regelingen, het verband met Verordening 1025/2012 inzake normalisatie en het verplichte gebruik van normen in de BPV, sectorspecifieke regels voor markttoezicht en handhaving, gedetailleerde regels met betrekking tot aangemelde instanties en de noodzaak om de procedurele regels voor de afwerking van Europese beoordelingsdocumenten te stroomlijnen).

Deze openbare raadpleging biedt alle geïnteresseerde burgers en belanghebbenden de gelegenheid om een bijdrage te leveren en hun mening te uiten over de belangrijkste kwesties die relevant zijn voor de evaluatie en effectbeoordeling. Hiermee vormt deze raadpleging een aanvulling op de voorgaande, meer gerichte raadplegingen van belanghebbenden.

De reacties op deze raadpleging zullen worden meegenomen in het evaluatie- en effectbeoordelingsverslag van de Commissie, en ook in het bijgaande wetgevingsvoorstel, als uit de resultaten van de evaluatie blijkt dat een wijziging van de EU-regels inzake bouwproducten nodig is.

1.

Meer Informatie

 

Inhoud

  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.