Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Hervorming BTW regels - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Hervorming BTW regels

Hervorming BTW regels

De Europese Commissie heeft op 18 januari 2018 nieuwe regels voorgesteld om de lidstaten meer flexibiliteit te verlenen bij het vaststellen van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) en om een betere fiscale omgeving te creëren waarin kleine en middelgrote ondernemingen kunnen gedijen. De twee voorstellen zijn de laatste stappen in de hervorming van de btw-regels door de Commissie om te komen tot een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU.

Het gaat om de volgende twee voorstelen:

en

1.

Hervorming BTW regels

De voorstellen zijn de laatste stappen in de hervorming van de btw-regels door de Commissie om te komen tot een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU: het is de bedoeling de 50 miljard EUR die elk jaar aan btw-fraude verloren gaat in de EU, drastisch terug te dringen, maar ook ondernemingen te ondersteunen en de inkomsten van de overheid veilig te stellen.

De gemeenschappelijke btw-regels van de EU, die alle lidstaten in 1992 zijn overeengekomen, zijn verouderd en houden teveel beperkingen in. De lidstaten kunnen maar op een handvol sectoren en producten verlaagde btw-tarieven toepassen. Tegelijkertijd zien de EU-landen btw-tarieven als een nuttig instrument om een aantal van hun beleidsinitiatieven te ondersteunen. De Commissie komt nu haar belofte na om de lidstaten meer autonomie te verlenen wat de tarieven betreft. De landen zullen meer op gelijke voet komen te staan voor een aantal bestaande uitzonderingen op de regels, die bekend zijn als btw-vrijstellingen.

Verder pakt de Commissie in COM (2018) 21 het probleem aan van kleinere bedrijven die te kampen hebben met onevenredige nalevingskosten voor de btw. Ondernemingen met grensoverschrijdende activiteiten maken 11 % meer kosten om de regels na te leven dan ondernemingen die alleen voor hun thuismarkt werken, en kleinere spelers voelen dit het hardst. Dit blijkt een echte belemmering te zijn om te groeien, terwijl kleine bedrijven 98 % van de ondernemingen in de EU uitmaken. Daarom stellen wij voor meer ondernemingen in aanmerking te laten komen voor vereenvoudigde btw-regels, waarvan momenteel alleen de kleinste ondernemingen gebruik kunnen maken. De totale btw-gerelateerde nalevingskosten worden verlaagd met niet minder dan 18 % per jaar.

2.

Effect op de woningcorporaties

De gemeenschappelijke btw-regels van de EU, die alle lidstaten in 1992 zijn overeengekomen, zijn verouderd en houden teveel beperkingen in. De lidstaten kunnen maar op een handvol sectoren en producten verlaagde btw-tarieven toepassen. Tegelijkertijd zien de EU-landen btw-tarieven als een nuttig instrument om een aantal van hun beleidsinitiatieven te ondersteunen. De Commissie komt nu haar belofte na om de lidstaten meer autonomie te verlenen wat de tarieven betreft.

3.

Beïnvloedingsmogelijkheden

Beïnvloedingsmogelijkheden op deze voorstellen tot richtlijn liggen vooral bij de Raad. Woningcorporaties kunnen zich richten tot de relevante Haagse ministeries waar het Nederlandse standpunt wordt bepaald.

4.

Stakeholders

Naast de Afdeling C1 van DG belastingen onder leiding van eurocommissaris Pierre Moscovici, zijn de lidstaten de belangrijkste stakeholders. De Raad van de Europese Unie, waarin de lidstaten zijn afgevaardigd, heeft de wetgevende macht op het gebied van belastingen. Het Europees Parlement speelt een ondergeschikte rol.

5.

Europese dossiers

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.