Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Raad van State: begrotingstekort neemt toe maar voldoet aan EU-regels - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal
vrijdag 13 april 2018, 17:44

DEN HAAG (ANP) - Nederland geeft ook de komende jaren minder geld uit dan er binnenkomt en voldoet daarmee ruim aan de Europese begrotingsregels. Gecorrigeerd voor economische schommelingen en incidentele baten en lasten gaat het huishoudboekje er evenwel in zowel 2018 als 2019 op achteruit. Dat schrijft de Raad van State (RvS) in een rapport.

Het zogenoemd structureel overschot bedroeg vorig jaar nog 0,8 procent, maar dat slaat om in een tekort van 0,4 procent in 2019. De RvS spreekt van ,,een verslechtering van de overheidsfinanciën die in tijden van hoogconjunctuur niet zou mogen worden verwacht''. Bovendien kan het tekort door de voorgenomen afbouw van de gaswinning in Groningen nog verder oplopen.

Dat het huishoudboekje verslechtert, is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de ,,stevige'' toename van de uitgaven, met name aan defensie, infrastructuur en zorg. De overheidsschuld, die vorig jaar voor het eerst in lange tijd weer voldeed aan de Europese norm, blijft in 2018 en 2019 wel verder dalen.

Het valt de RvS op dat het kabinet in zijn jaarlijkse rapportage over het huishoudboekje aan de Europese Commissie weinig aandacht besteedt aan de mogelijke financiële gevolgen van het besluit de gaskraan geleidelijk dicht te draaien. Ook andere onzekerheden en risico's hadden volgens het adviesorgaan wel wat ruimer mogen worden belicht.

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.