Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Meerjarig Financieel Kader ...

De Europese Commissie presenteerde op 2 mei haar voorstellen voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027. Dit is het startschot van lange onderhandelingen tussen Commissie, Raad en Parlement. De nieuwe Europese begroting zal stijgen van ongeveer 1.000 miljard euro naar bijna 1.300 miljard euro. De Commissie verhoogt het budget met het oog op nieuwe uitdagingen als veiligheid, defensie, migratie en de digitalisering.

1.

Het Meerjarig Financieel Kader

De Commissie heeft een pragmatische, moderne langetermijnbegroting voor de periode van 2021 tot 2027 voorgesteld. Het is een eerlijk antwoord op de realiteit van vandaag waarin van Europa een nog grotere rol wordt verwacht in het streven naar veiligheid en stabiliteit in een onstabiele wereld, in een tijd waarin de Brexit een aanzienlijk gat in onze begroting zal achterlaten, aldus de Commissie.

Het voorstel van 2 mei biedt een antwoord op die dubbele uitdaging door te besparen op de uitgaven en in gelijke mate verse middelen in te brengen. De EU wil de grote bestaande en nieuwe prioriteiten blijven financieren, dus er zal op sommige gebieden wel bezuinigd moeten worden. Nu er zoveel op het spel staat, moeten we verantwoord te werk gaan. Het begrotingsvoorstel van vandaag is daarom doelgericht en realistisch.

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker zei: "Dit is een belangrijk moment voor onze Unie. De nieuwe begroting is een kans om vorm te geven aan onze toekomst met een nieuwe, ambitieuze Unie van 27 landen die met elkaar verbonden zijn door solidariteit. Vandaag stellen we een pragmatisch plan voor om meer te doen met minder middelen. Economisch hebben we de wind weer wat meer in de zeilen, maar desondanks zijn besparingen op sommige gebieden onvermijdelijk. Voor het eerst zal een rechtsstaatmechanisme borg staan voor een gezond financieel beheer. Zo laten we zien dat we verantwoord omgaan met het geld van de belastingbetaler. De bal ligt nu in het kamp van het Parlement en de Raad. Ik ben ervan overtuigd dat wij moeten streven naar een akkoord vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement van volgend jaar.”

2.

Effect op woningcorporaties

Tussen 2014 en 2020 is meer dan 6 miljard euro aan Europese structuurfondsen besteed aan het verbeteren van woningen via energie-efficiëntie en andere maatregelen voor bijna 1 miljoen huishoudens. Als het aan de Commissie ligt, wordt er 7% bezuinigd op het Cohesiebeleid. Housing Europe heeft dit onderwerp uiteraard hoog op haar agenda staan en publiceerde onlangs een position paper.

3.

Proces

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moet het Europees Parlement instemmen met het EU-budget voordat het kan worden aangenomen. De Commissie en het Parlement streven naar een deal over de meerjarenbegroting voordat de Europese verkiezingen plaatsvinden (in mei 2019). Op basis van de voorstellen zal de Commissie in de komende weken met gedetailleerde voorstellen komen voor de toekomstige sectorspecifieke financiële programma's.

Daarna moet de Raad met eenparigheid van stemmen en met instemming van het Europees Parlement een besluit nemen over de toekomstige langetermijnbegroting van de EU. Tijd is daarbij een cruciale factor. De onderhandelingen over de huidige langetermijnbegroting van de EU hebben te lang geduurd. Als gevolg daarvan liepen belangrijke financiële programma’s vertraging op en werden projecten met reële mogelijkheden om vaart te zetten achter het economisch herstel uitgesteld, aldus de Commissie.

De onderhandelingen moeten daarom de allerhoogste prioriteit krijgen, en er moet overeenstemming worden bereikt vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement en de top in Sibiu op 9 mei 2019. De Commissie zal alles doen wat in haar macht ligt om een snelle overeenkomst mogelijk te maken.

4.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.