Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

1.

Stand van zaken

Gewone wetgevingsprocedure (COD)

Com­mis­sie
Raad, Parle­ment
Lid­sta­ten, Com­mis­sie
Hof van Justi­tie
I
Voorbe­reiding
V
Onder
de
han-
ling
B
Imple­men­tatie
R
Rechts­geldig
E
Initiatief
Voorstel
Besluit
Recht
Einde
Mogelijkheid om invloed uit te oefenen
Op 6 december 2018 heeft het Comité van de Regio's advies uitgebracht.

Het debat in het Europees Parlement vond plaats op woensdag 17 april 2019. Het debat in het Europees Parlement vond plaats op donderdag 18 april 2019.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het InvestEU-programma

officiële Engelstalige titel

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the InvestEU Programme
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer COM(2018)439 NLEN
Extra COM-nummers SWD(2018)314; SWD(2018)316
Procedurenummer 2018/0229(COD)
Celex-nummer 52018PC0439

3.

Key dates

Document 06-06-2018
Online publicatie 08-06-2018

4.

Samenvatting origineel voorstel

PURPOSE: to establish the InvestEU Fund as a single investment support instrument for Union policies for the period 2021-2027.

PROPOSED ACT: Regulation of the European Parliament and of the Council.

ROLE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT: the European Parliament decides in accordance with the ordinary legislative procedure and on an equal footing with the Council.

BACKGROUND: with 1.8% of EU GDP, down from 2.2% in 2009, infrastructure investment activities in the Union in 2016 were about 20% below investment rates before the global financial crisis. While investment conditions in Europe have improved thanks to structural reforms by Member States, a more favourable economic situation and public interventions, notably under the European Strategic Investment Fund (EFSI), investment gaps remain considerable in Europe.

In order to meet the ambitious policy objectives of the Union, attracting private capital to finance investment remains essential while adjusting the approach towards more policy relevance.

Building on lessons learnt from evaluations of predecessor financial instruments and of the EFSI, the Commission proposes to create the InvestEU programme for the multiannual financial framework 2021-2027 in order to consolidate all EU budget financing in the form of loans and guarantees into a single framework.

All evaluations found that the EU Guarantee proved relevant and enabled the EIB to undertake riskier activities and introduce higher risk products to support a wider range of beneficiaries. The EFSI also proved a relevant tool to mobilise private capital.

The EFSI has mobilised EUR 207 billion of investment by end-2017. Mobilised investment from approved operations are expected to reach the EUR 315 billion target by mid-2018 or shortly thereafter.

The new InvestEU programme shall have the capacity to shape an EU strategy to address the persistent investment gaps in the Union in sectors such as in new mobility models, renewable energies, energy efficiency, research and innovation, digitisation, education and skills, social economy and infrastructure, circular economy, natural capital, climate action or small and medium-sized businesses creation and growth.

CONTENT: the proposed Regulation - presented for a Union of 27 Member States - seeks to establish the InvestEU Fund which shall support the policy objectives of the Union by mobilising public and private investment within the EU, hereby addressing market failures and investment gaps that hamper the achievement of EU goals regarding sustainability, competitiveness and inclusive growth.

With the InvestEU programme, a single EU investment support instrument for internal action shall be created for the 2021-2027 MFF.

InvestEU Fund: this fund consists of an EU budget guarantee that will back the financial products provided by the implementing partners. The Commission proposes to allocate EUR 15.2 billion to the InvestEU Fund. The EU budget could thus provide a guarantee of EUR 38 billion to support projects of strategic importance across the EU.

The financing and investment operations to be supported by the EU guarantee under the InvestEU Fund shall contribute to:

  • the competitiveness of the Union, including innovation and digitisation;
  • the sustainability of the Union economy and its growth;
  • social resilience and inclusion;
  • the integration of Union capital markets and the strengthening of the Single Market, including solutions addressing the fragmentation of the Union capital markets, diversifying sources of financing for Union enterprises and promoting sustainable finance.

The InvestEU Fund has four policy windows: (i) sustainable infrastructure; (ii) research, innovation and digitisation; (iii) SMEs; (iv) social investment and skills.

It is also foreseen that third countries could be associated to financial products under the policy windows of the InvestEU Fund by providing their full participation in cash. Member States wishing to use part of their funds under shared management through the InvestEU Fund may also contribute. These amounts come in addition to the EU guarantee of EUR 38 billion (in current prices).

The European Investment Bank (EIB) Group should remain a privileged implementing partner under the InvestEU Fund's EU compartment. In addition, banks and other national and regional development institutions in Member States with specific experience and expertise may become financial partners, under certain conditions.

Governance: the InvestEU Fund shall have an advisory board, which shall meet in two configurations: (i) representatives of implementing partners; and (ii) representatives of Member States.

In particular, it shall advise the Commission on the design of financial products to be implemented under the InvestEU Fund, market failures and sub-optimal situations. It shall inform Member States about the implementation of the InvestEU Fund and allow regular exchanges of views on market developments and sharing of best practices.

The proposal also introduces:

  • the InvestEU advisory hub, which shall provide in particular technical assistance for project development;
  • the InvestEU portal, which shall provide an easily accessible database to promote projects seeking funding.

BUDGETARY IMPLICATION: the budgetary framework (commitments in current prices) foreseen for the InvestEU Programme is EUR 14.725 billion, including EUR 525 million for the InvestEU advisory platform, the InvestEU portal and accompanying measures. The overall provisioning will amount to EUR 15.2 billion, of which EUR 1 billion being covered by revenues, repayments and recoveries generated by existing financial instruments and the EFSI.

Deze samenvatting is overgenomen van European Parliament Legislative Observatory.

5.

Gerelateerde informatie

6.

Juridische context

Aangehaalde besluiten

Datum Titel
13-12-1993  Overeenkomst betreffende de EER - Slotakte - Gemeenschappelijkeverklaringen - Verklaringen van de lidstaten en de EVA-landen - Regelingen - ...
OJ L 1, 3.1.1994
 
18-12-1995  Bescherming van de financiële belangen van de EG
Verordening 1995/2988
 
11-11-1996  Controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de EG tegen ...
Verordening 1996/2185
 
25-05-1999  Door het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) verrichte onderzoeken
Verordening 1999/1074
 
06-05-2003  Definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen
Aanbeveling 2003/361
 
25-10-2012  Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie
Verordening 2012/966
 
11-09-2013  Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
Verordening 2013/883
 
25-11-2013  Associatie van de landen en gebieden overzee met de EU („LGO-besluit”)
Besluit 2013/755
 
02-12-2013  Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, ...
OJ C 373, 20.12.2013, p. 1–11
 
25-06-2015  Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal en tot ...
Verordening 2015/1017
 
12-12-2015  Overeenkomst van Parijs
OJ L 282, 19.10.2016, p. 4–18
 
13-04-2016  Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie over beter wetgeven
OJ L 123, 12.5.2016, p. 1–14
 
14-12-2016  Vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen
Richtlijn 2016/2284
 
05-07-2017  Strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt
Richtlijn 2017/1371
 
12-10-2017  Nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie („EOM”)
Verordening 2017/1939
 
13-12-2017  Interinstitutionele proclamatie betreffende de Europese pijler van sociale rechten
OJ C 428, 13.12.2017, p. 10–15
 
29-11-2016  Investeringsplan voor Europa: evaluaties bevestigen dat het plan moet worden versterkt
COM(2016)764
 
26-04-2017  Discussienota over de sociale dimensie van Europa
COM(2017)206
 
26-04-2017  Oprichting van een Europese pijler van sociale rechten
COM(2017)250
 
08-03-2018  Actieplan: duurzame groei financieren
COM(2018)97
 
02-05-2018  Een moderne begroting voor een Unie die ons beschermt, sterker maakt, en verdedigt - Het meerjarig financieel kader 2021-2027
COM(2018)321
 
24-05-2018  Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
COM(2018)353
 

7.

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: EU-fonds, EU-programma, concurrentievermogen, digitalisering, duurzame ontwikkeling, gegevensbank, interne markt, investering, kapitaalmarkt, vernieuwing.

8.

Betrokkenen

rapporteur Europees Parlement

schaduwrapporteurs Europees Parlement

rapporteurs medeadviserende commissies Europees Parlement

9.

Relevante raadplegingen

10.

Documenten

(90 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

16 oktober 2019, OUTCOME OF PROCEEDINGS - Raad 5146/1/19 REV 1
Standard provisions on the protection of the union's financial interests in spending programmes under the new MFF (direct, indirect and shared management)
24 mei 2019, INFORMATION NOTE - Raad 8661/19
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the InvestEU Programme - Outcome of the European Parliament's first reading (Strasbourg, 15 to 18 April 2019)
van: General Secretariat of the Council
aan: Permanent Representatives Committee/Council
18 april 2019, Aangenomen teksten (voorlopige uitgave) - T8-0433/2019
Aangenomen teksten (voorlopige uitgave) - Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
18 april 2019, Voorlopige notulen - Zittingsdocumenten
Voorlopige notulen - Zittingsdocumenten - Notulen - Uitslag van de stemming - Donderdag, 18 april 2019
9 april 2019, Briefing - Ondersteunende analyse
Briefing - Ondersteunende analyse - The InvestEU programme: Continuing EFSI in the next MFF
van: ZACHARIADIS IOANNIS AGAMEMNON; DELIVORIAS Angelos
commissies/fracties: Dg Eprs / Members' Research Service
27 maart 2019, OUTCOME OF PROCEEDINGS - Raad 7939/19
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme - Progress Report - Confirmation of the Common Understanding
van: General Secretariat of the Council
aan: Delegations
26 maart 2019, 'I' ITEM NOTE - Raad 7781/19
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme - Progress Report - Confirmation of the Common Understanding
aan: Permanent Representatives Committee (Part 2)
22 maart 2019, NOTICE OF MEETING - Raad CM 2279/19
Financial Counsellors Working Party Meeting
18 maart 2019, OUTCOME OF PROCEEDINGS - Raad 6685/1/19 REV 1
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme - Partial mandate for negotiations with the European Parliament
van: General Secretariat of the Council
aan: Delegations
18 maart 2019, NOTICE OF MEETING - Raad CM 2216/19
Financial Counsellors Working Party Meeting
11 maart 2019, NOTICE OF MEETING - Raad CM 2079/19
Financial Counsellors Working Party Meeting
7 maart 2019, - PB C 86, 2019
Advies van het Europees Comité van de Regio’s over het InvestEU-programma
4 maart 2019, NOTE - Raad 6943/19
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme - Location of the Investment Committee Secretariat - Policy debate
van: General Secretariat of the Council
27 februari 2019, NOTICE OF MEETING - Raad CM 1935/19
Financial Counsellors Working Party Meeting
21 februari 2019, OUTCOME OF PROCEEDINGS - Raad 6685/19
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme - Partial mandate for negotiations with the European Parliament
van: General Secretariat of the Council
aan: Delegations
19 februari 2019, NOTE - Raad 6441/19
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme - Partial mandate for negotiations with the European Parliament
van: General Secretariat of the Council
15 februari 2019, - PB C 62, 2019
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma (COM(2018) 439 final — 2018/0229 (COD))
11 februari 2019, NOTE - Raad 6282/19
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme - Presidency revised compromise text
van: General Secretariat of the Council
aan: Delegations
11 februari 2019, NOTICE OF MEETING - Raad CM 1662/19
Financial Counsellors Working Party Meeting
7 februari 2019, NOTE - Raad 6187/19 (inhoud niet openbaar)
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme - Presidency revised compromise text
van: General Secretariat of the Council
aan: Delegations
6 februari 2019, NOTICE OF MEETING - Raad CM 1572/19
Financial Counsellors Working Party Meeting
4 februari 2019, NOTE - Raad 6022/19 (inhoud niet openbaar)
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme - Presidency revised compromise text
van: General Secretariat of the Council
aan: Delegations
31 januari 2019, NOTICE OF MEETING - Raad CM 1470/19
Financial Counsellors Working Party Meeting
25 januari 2019, NOTE - Raad 5722/19
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme - Presidency compromise text
van: General Secretariat of the Council
aan: Delegations
24 januari 2019, NOTICE OF MEETING - Raad CM 1381/19
Financial Counsellors Working Party Meeting
23 januari 2019, INFORMATION NOTE - Raad 5452/19
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme - Outcome of the European Parliament's proceedings (Strasbourg, 14 to 17 January 2019)
van: General Secretariat of the Council
aan: Permanent Representatives Committee/Council
22 januari 2019, COVER NOTE - Raad 13590/18 ADD 1 REV 1 - COM(2018)800
BIJLAGEN bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Werkprogramma van de Commissie voor 2019 Beloften nakomen en de toekomst voorbereiden
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
aan: Mr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the European Union
16 januari 2019, Aangenomen teksten (voorlopige uitgave) - T8-0026/2019
Aangenomen teksten (voorlopige uitgave) - Amendementen aangenomen door het Europees Parlement op 16 januari 2019 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
16 januari 2019, Voorlopige notulen - Zittingsdocumenten
Voorlopige notulen - Zittingsdocumenten - Notulen - Woensdag, 16 januari 2019
15 januari 2019, NOTA - Raad 5152/19
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma - Discussienota van het voorzitterschap
van: het secretariaat-generaal van de Raad
15 januari 2019, Voorlopige notulen - Zittingsdocumenten
Voorlopige notulen - Zittingsdocumenten - Notulen - Dinsdag, 15 januari 2019
14 januari 2019, Voorlopige notulen - Zittingsdocumenten
Voorlopige notulen - Zittingsdocumenten - Notulen - Maandag, 14 januari 2019
10 januari 2019, NOTICE OF MEETING - Raad CM 1105/19
Financial Counsellors Working Party Meeting
9 januari 2019, OUTCOME OF PROCEEDINGS - Raad 5146/19
Standard provisions on the protection of the union's financial interests in spending programmes under the new MFF (direct, indirect and shared management)
21 december 2018, NOTICE OF MEETING - Raad CM 5773/18
Financial Counsellors Working Party Meeting
20 december 2018, Verslag - A8-0482/2018
Verslag - VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma
EP-Commissie Begroting; EP-Commissie Economische en monetaire zaken
van: Fernandes José Manuel; Gualtieri Roberto
17 december 2018, COVER NOTE - Raad 15687/18
OPINION of the European Committee of the Regions - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme [COM(2018) 439 final - 2018/0229 (COD)]
14 december 2018, NOTE - Raad 15585/18
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme - Presidency compromise text
van: General Secretariat of the Council
aan: Delegations
13 december 2018, NOTICE OF MEETING - Raad CM 5781/18
Financial Counsellors Working Party Meeting
7 december 2018, NOTICE OF MEETING - Raad CM 5616/1/18 REV 1
Financial Counsellors Working Party Meeting
30 november 2018, NOTICE OF MEETING - Raad CM 5616/18
Financial Counsellors Working Party Meeting
28 november 2018, Opinions
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma
EP-Commissie Cultuur en Onderwijs
rapporteur: Dzhambazki Angel
27 november 2018, Opinions
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma
EP-Commissie Regionale ontwikkeling
rapporteur: Westphal Kerstin
26 november 2018, NOTICE OF MEETING - Raad CM 5482/1/18 REV 1
Financial Counsellors Working Party Meeting
26 november 2018, NOTICE OF MEETING - Raad CM 5482/18
Financial Counsellors Working Party Meeting
21 november 2018, Opinions
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma
EP-Commissie Vervoer en toerisme
van: van de Camp Wim
19 november 2018, NOTICE OF MEETING - Raad CM 5340/18
Financial Counsellors Working Party Meeting
15 november 2018, Opinions
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma
EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
rapporteur: Belet Ivo
9 november 2018, Opinions
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
rapporteur: Kelly Seán
8 november 2018, COVER NOTE - Raad 13709/18
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the InvestEU Programme [9980/18 - COM(2018) 439 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment of a European Investment Stabilisation Function [9615/18 - COM(2018) 387 final] Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity
8 november 2018, NOTICE OF MEETING - Raad CM 5159/18
Financial Counsellors Working Party Meeting
7 november 2018, Amendementen op ontwerpadvies
Amendementen op ontwerpadvies - AMENDEMENTEN 325 - 573 - Ontwerpverslag Vaststelling van het InvestEU-programma
EP-Commissie Economische en monetaire zaken; EP-Commissie Begroting
van: Fernandes José Manuel; Gualtieri Roberto
7 november 2018, Amendementen op ontwerpadvies
Amendementen op ontwerpadvies - AMENDEMENTEN 574 - 825 - Ontwerpverslag Vaststelling van het InvestEU-programma
EP-Commissie Begroting; EP-Commissie Economische en monetaire zaken
van: Fernandes José Manuel; Gualtieri Roberto
7 november 2018, Amendementen op ontwerpadvies
Amendementen op ontwerpadvies - AMENDEMENTEN 138 - 324 - Ontwerpverslag Vaststelling van het InvestEU-programma
EP-Commissie Begroting; EP-Commissie Economische en monetaire zaken
van: Fernandes José Manuel; Gualtieri Roberto
7 november 2018, COVER NOTE - Raad 14015/18
OPINION of the European Economic and Social Committee - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme [COM(2018) 439 final - 2018/0229 (COD)]
7 november 2018, COVER NOTE - Raad 13929/18
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the InvestEU Programme [9980/18 - COM(2018) 439 final] Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
25 oktober 2018, COVER NOTE - Raad 13590/18 ADD 1 - COM(2018)800
ANNEXES to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Commission Work Programme 2019 Delivering what we promised and preparing for the future
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
aan: Mr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the European Union
22 oktober 2018, Contributions on documents from the Commission
Contributions on documents from the Commission - Contribution - Romanian Senate - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme
commissies/fracties: Romanian Senate
17 oktober 2018, NOTICE OF MEETING - Raad CM 4817/18
Financial Counsellors Working Party Meeting
11 oktober 2018, Ontwerpverslag
Ontwerpverslag - ONTWERPVERSLAG inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma
EP-Commissie Begroting; EP-Commissie Economische en monetaire zaken
van: Fernandes José Manuel; Gualtieri Roberto
10 oktober 2018, Amendementen op ontwerpadvies
Amendementen op ontwerpadvies - AMENDMENTS 28 - 245 - Draft opinion Establishing the InvestEU Programme
EP-Commissie Regionale ontwikkeling
9 oktober 2018, Amendementen op ontwerpadvies
Amendementen op ontwerpadvies - AMENDMENTS 20 - 158 - Draft opinion Establishing the InvestEU Programme
EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
4 oktober 2018, NOTICE OF MEETING - Raad CM 4562/18
Financial Counsellors Working Party Meeting
2 oktober 2018, Amendementen op ontwerpadvies
Amendementen op ontwerpadvies - AMENDEMENTEN 23 - 186 - Ontwerpadvies Vaststelling van het InvestEU-programma
EP-Commissie Vervoer en toerisme
van: van de Camp Wim
2 oktober 2018, Amendementen op ontwerpadvies
Amendementen op ontwerpadvies - AMENDMENTS 11 - 133 - Draft opinion Establishing the InvestEU Programme
EP-Commissie Cultuur en Onderwijs
14 september 2018, Amendementen op ontwerpadvies
Amendementen op ontwerpadvies - AMENDEMENTEN 261 - 499 - Ontwerpadvies Vaststelling van het InvestEU-programma
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
14 september 2018, Amendementen op ontwerpadvies
Amendementen op ontwerpadvies - AMENDEMENTEN 47 - 260 - Ontwerpadvies Vaststelling van het InvestEU-programma
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
14 september 2018, NOTICE OF MEETING - Raad CM 4273/18
Financial Counsellors Working Party Meeting
11 september 2018, Ontwerpadvies
Ontwerpadvies - ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma
EP-Commissie Vervoer en toerisme
van: van de Camp Wim
11 september 2018, Ontwerpadvies
Ontwerpadvies - ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma
EP-Commissie Regionale ontwikkeling
rapporteur: Westphal Kerstin
10 september 2018, Ontwerpadvies
Ontwerpadvies - ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma
EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
rapporteur: Belet Ivo
6 september 2018, NOTICE OF MEETING - Raad CM 4116/18
Financial Counsellors Working Party Meeting
4 september 2018, Ontwerpadvies
Ontwerpadvies - ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma
EP-Commissie Cultuur en Onderwijs
rapporteur: Dzhambazki Angel
29 augustus 2018, Verordening - COM(2018)439
Verordening - Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant le programme InvestEU
16 juli 2018, Ontwerpadvies
Ontwerpadvies - ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
rapporteur: Kelly Seán
4 juli 2018, NOTICE OF MEETING - Raad CM 3636/18
Financial Counsellors Working Party Meeting
19 juni 2018, COVER NOTE - Raad 9980/18 COR 1
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het InvestEU-programma
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
aan: Mr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the European Union
14 juni 2018, Definitieve notulen - Zittingsdocumenten
Definitieve notulen - Zittingsdocumenten - Notulen - 14/06/2018
11 juni 2018, PROPOSAL - Raad 9980/18 - COM(2018)439
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the InvestEU Programme
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
aan: Mr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the European Union
11 juni 2018, COVER NOTE - Raad 9980/18 ADD 6 - SWD(2018)316
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of the European Fund for Strategic Investments, of the European Investment Advisory Hub, and of the European Investment Project Portal Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the InvestEU Programme
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
aan: Mr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the European Union
11 juni 2018, COVER NOTE - Raad 9980/18 ADD 5 - SWD(2018)314
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the InvestEU Programme
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
aan: Mr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the European Union
11 juni 2018, PROPOSAL - Raad 9980/18 ADD 4 - COM(2018)439
ANNEX to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
aan: Mr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the European Union
11 juni 2018, PROPOSAL - Raad 9980/18 ADD 3 - COM(2018)439
ANNEX to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
aan: Mr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the European Union
11 juni 2018, PROPOSAL - Raad 9980/18 ADD 2 - COM(2018)439
ANNEX to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
aan: Mr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the European Union
11 juni 2018, PROPOSAL - Raad 9980/18 ADD 1 - COM(2018)439
ANNEX to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
aan: Mr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the European Union
8 juni 2018, SWD/SEC-documenten - SWD(2018)316
SWD/SEC-documenten - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of the European Fund for Strategic Investments, of the European Investment Advisory Hub, and of the European Investment Project Portal Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme
EP-Commissie Begroting
8 juni 2018, SWD/SEC-documenten - SWD(2018)314
SWD/SEC-documenten - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme
EP-Commissie Begroting
8 juni 2018, COM - documenten - COM(2018)439
COM - documenten - Bijlage bij Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma
EP-Commissie Begroting
8 juni 2018, Effectbeoordeling - SWD(2018)314
Effectbeoordeling - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the InvestEU Programme
6 juni 2018, - SWD(2018)316
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of the European Fund for Strategic Investments, of the European Investment Advisory Hub, and of the European Investment Project Portal Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the InvestEU Programme SWD/2018/316 final - 2018/0229 (COD)

11.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.