Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Opvang asielzoekers in de EU gelijkgetrokken - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal
donderdag 14 juni 2018, 13:00

STRAATSBURG/BRUSSEL (ANP) - De regels voor de opvang van asielzoekers in de EU worden gelijkgetrokken. Asielzoekers krijgen vanaf de eerste dag recht op taallessen, kinderen moeten binnen twee maanden naar school en er zijn waarborgen vastgelegd voor kwetsbare groepen waaronder LHBTI'ers, slachtoffers van marteling en vluchtelingen met bepaalde geloofsovertuigingen.

Dat zijn het Europees Parlement en de EU-landen in principe overeengekomen. Sophie in ‘t Veld (D66), die namens het parlement over de herziening van de EU-opvangrichtlijn met de Europese Commissie en de lidstaten onderhandelde, is blij met het resultaat. ,,Vandaag zetten we een belangrijke stap voor een effectief en fatsoenlijk Europees asielbeleid. Door een einde te maken aan de grote verschillen in opvangomstandigheden tussen de lidstaten, maken we succesvolle integratie kansrijker en voorkomen we dat asielzoekers van land naar land trekken in de EU.”

Ook krijgen asielzoekers recht op gezondheidszorg, inclusief geestelijke gezondheidszorg. Minderjarigen die alleen reizen worden meteen gekoppeld aan een begeleider. ,,Wie op de vlucht is, moet in Europa een veilige haven kunnen vinden'', aldus In 't Veld. ,,Daarbij is elke dag dat een vluchteling stil moet zitten een verloren dag.''

Asielzoekers die zich niet aan de regels houden of gaan asielshoppen kunnen sancties krijgen opgelegd of in detentie worden geplaatst. Dat besluit moet door een rechter worden getoetst. Daarbij is recht op juridische bijstand.

De opvangrichtlijn is onderdeel van een breed pakket aan asielwetten en wordt van kracht als het hele pakket is aangenomen.

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.