Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Woningcorporaties en de circulaire economie - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Woningcorporaties en de circulaire ...

In 2015 heeft de Europese Commissie haar goedkeuring verleend aan een ambitieus nieuw pakket voor de circulaire economie, dat Europese bedrijven en consumenten moet helpen bij de overgang naar een sterkere en meer circulaire economie, waarin hulpbronnen op duurzamere wijze worden gebruikt. De voorgestelde maatregelen zullen bijdragen aan het rondmaken van de cirkel van de levenscyclus van producten door meer recycling en hergebruik, en leveren voordelen op voor zowel het milieu als de economie. Alle grondstoffen, producten en afvalstoffen zullen zo goed en lang mogelijk worden benut, wat energiebesparing en een vermindering van broeikasgasemissies zal opleveren. De voorstellen hebben betrekking op de volledige levenscyclus van producten: van de productie- en consumptiefase tot afvalbeheer en de markt voor secundaire grondstoffen.

1.

Voortgang dossier

Op 22 mei 2018 hebben de lidstaten in het kader van het bredere EU-beleid inzake de circulaire economie de ambitieuze maatregelen goedgekeurd om de EU-afvalwetgeving klaar te maken voor de toekomst.

2.

Effect op de Nederlandse woningcorporaties

Afvalbeheer is een belangrijk onderdeel bij de uitvoering van de takenvan van woningcorporaties. De maatregelen zullen bijdragen aan het rondmaken van de cirkel van de levenscyclus van producten door meer recycling en hergebruik, en leveren voordelen op voor zowel het milieu als de economie. Alle grondstoffen, producten en afvalstoffen zullen zo goed en lang mogelijk worden benut, wat energiebesparing en een vermindering van broeikasgasemissies zal opleveren. De voorstellen hebben betrekking op de volledige levenscyclus van producten: van de productie- en consumptiefase tot afvalbeheer en de markt voor secundaire grondstoffen.

3.

Beïnvloedingsmogelijkheden

Er zijn geen beïnvloedingsmogelijkheden meer. De nieuwe regels treden in werking op de 20e dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

4.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.