Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Woningcorporaties en de Europese Arbeidsautoriteit - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Woningcorporaties en de Europese ...

Medio maart heeft de Europese Commissie een voorstel voor een Europese Arbeidsauto-riteit gelanceerd. De Europese Arbeidsautoriteit moet werknemers, zelfstandigen, bedrijven en nationale overheden helpen de voordelen van het vrij personenverkeer optimaal te benutten en voor eerlijke arbeidsmobiliteit te zorgen.

1.

Voortgang dossier

Na haar gang door de Europese wetgevingsprocedure leidt de verordening tot een nieuw gedecentraliseerd EU-agentschap, operationeel in 2019. Het voorstel is nu conform de gewone wetgevingsprocedure voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad.

2.

Effect op de Nederlandse woningcorporaties

De bouwsector werkt vaak met mensen die vanuit andere EU lidstaten of zelfs van buiten de EU komen. De arbeidsautoriteit kan misstanden helpen voorkomen. Zij moet namelijk informatie gaan geven over banen, leerplaatsen, mobiliteitsregelingen, aanwerving en opleiding, evenals over rechten en plichten bij wonen, werken en actief worden in een ander EU-land. De Europese Arbeidsautoriteit moet de nationale instanties ook gaan helpen bij informatie-uitwisseling, capaciteitsopbouw en gecoördineerde of gemeenschappelijke inspecties. Tenslotte krijgt de Europese Arbeidsautoriteit een bemiddelende rol bij grens-overschrijdende conflicten, zoals reorganisaties van bedrijven waarbij meerdere EU-landen betrokken zijn.

3.

Beïnvloedingsmogelijkheden

De Nederlandse CDA Europarlementariër Jeroen Lenaers is aangesteld als rapporteur voor deze verordening.

4.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.