Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
logo Flow Euro Portal

bij Woningcorporaties en de Europese ...

In maart 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een Europese Arbeidsautoriteit gelanceerd. De Europese arbeidsautoriteit moet werknemers, zelfstandigen, bedrijven en nationale overheden helpen de voordelen van het vrij personenverkeer optimaal te benutten en voor eerlijke arbeidsmobiliteit te zorgen.

Op 13 juni 2019 heeft de Raad de oprichtingsverordening aangenomen, waarmee de Europese Arbeidsautoriteit 20 dagen later in werking is getreden.

1.

Voortgang dossier

Na haar gang door de Europese wetgevingsprocedure leidt de verordening tot een nieuw gedecentraliseerd EU-agentschap, operationeel in 2019.

2.

Effect op de Nederlandse woningcorporaties

De bouwsector werkt vaak met mensen die vanuit andere of zelfs van buiten de EU komen. De arbeidsautoriteit kan misstanden helpen voorkomen. Zij moet namelijk informatie gaan geven over banen, leerplaatsen, mobiliteitsregelingen, aanwerving en opleiding, evenals over rechten en plichten bij wonen, werken en actief worden in een ander EU-land. De Europese Arbeidsautoriteit moet de nationale instanties ook gaan helpen bij informatie-uitwisseling, capaciteitsopbouw en gecoördineerde of gemeenschappelijke inspecties. Tenslotte krijgt de Europese Arbeidsautoriteit een bemiddelende rol bij grens-overschrijdende conflicten, zoals reorganisaties van bedrijven waarbij meerdere EU-landen betrokken zijn.

3.

Beïnvloedingsmogelijkheden

De verordening is aangenomen, dus beïnvloeding is niet meer mogelijk. De Europese ministers van Sociale Zaken hebben besloten dat de hoofdzetel van de Europese Arbeidsautoriteit (European Labour Authority, ELA) in Bratislava, Slovakije zal worden gevestigd. Tegen 2023 zou de nieuw opgerichte instantie op volle kracht moeten draaien. De Arbeidsautoriteit moet vooral dienen als een extra ondersteuning in de uitwisseling van informatie en zal in geval van conflict ook als bemiddelaar tussen lidstaten fungeren. De lidstaten blijven dus verantwoordelijk, waardoor er geen extra bevoegdheden naar het Europees niveau moeten worden overgeheveld.

4.

Meer informatie

 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.