Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Nieuwe regels voor het evenwicht tussen werk en privéleven - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal
Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 12 juli 2018.

Het Europees Parlement werkt aan nieuwe regels om ouders en verzorgers in staat te stellen hun werk en privéleven beter te combineren.

Flexibelere arbeidsomstandigheden en familie- of zorg gerelateerd verlof zouden werkende ouders en verzorgers helpen om privé- en professionele belangen in evenwicht te brengen en om de noodzaak om te kiezen tussen familie en carrière te vermijden.

Vrouwen, met een arbeidsparticipatie van 66,5% (in vergelijking met 78% voor mannen) in 2017, werken veel vaker deeltijds vanwege zorgverantwoordelijkheden en onderbrekingen in de loopbaan, wat bijdraagt ​​aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Op woensdag (11 juli 2018) heeft de commissie werkgelegenheid van het Parlement nieuwe EU-regels voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven goedgekeurd. Het doel hiervan is om de ondervertegenwoordiging van vrouwen op de arbeidsmarkt aan te pakken, om prikkels te creëren voor vaders om gezin gerelateerd verlof op te nemen en om gendergelijkheid en gelijke kansen te bevorderen.

De EP-leden pleiten voor nieuwe of hogere minimumnormen voor ouderschaps-, vaderschaps- en zorgverlof:

 • • 
  Recht van ten minste tien dagen betaald vaderschapsverlof voor vaders of gelijkwaardige tweede ouders rond het tijdstip van geboorte, doodgeboorte en adoptie
 • • 
  Recht van 4 maanden niet-overdraagbaar ouderschapsverlof dat moet worden opgenomen voordat het kind 10 jaar is
 • • 
  Recht op betaald zorgverlof voor werknemers die zorgen voor ernstig zieke of afhankelijke familieleden
 • • 
  De EP-leden stellen voor het niveau van betaling of toelage overeen te stemmen met minimaal 78% van het bruto loon van de werknemer voor ouderschapsverlof en verzorgerverlof en minimaal 80% voor vaderschapsverlof
 • • 
  De EP-leden willen dat ouders profiteren van flexibele manier van werken (zoals werken op afstand)

Volgende stappen

De onderhandelingen tussen de Raad, de Commissie en het Parlement zouden in september moeten beginnen.

Access to video: Bekijk de video

(Duur van de video:05:35)

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20180706STO07413

Gecreëerd: 12-07-2018 - 14:31


1.

Relevante EU dossiers

 

Inhoud

 • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.