Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Klimaatverandering in Europa: feiten en cijfers - Flow Kenniscentrum

Flow Kenniscentrum
logo Flow Euro Portal

bij Woningcorporaties en ...

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 19 juli 2018.

Ontdek de belangrijkste feiten en statistieken over klimaatverandering in Europa: regionale impact, top uitstoters, de reductie van broeikasgassen en meer.

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem, maar hoe beïnvloedt het Europa? Ontdek feiten en cijfers die iets zeggen over verschillende aspecten van dit probleem: oorzaken, gevolgen en ontwikkeling.

De gevolgen van klimaatverandering in Europa

Klimaatverandering heeft nu al op verschillende manieren invloed in Europa, afhankelijk van de regio. Dit loopt uiteen van stijgende temperaturen en een groter risico op verwoestijning, tot meer neerslag op jaarbasis en risico's op overstromingen.

De waargenomen en verwachtte gevolgen van het Europees Milieuagentschap hebben betrekking op de economie (zoals toerisme en energie), het milieu (zoals het verlies aan biodiversiteit en bosbranden), landbouw (afnemende oogstopbrengsten en toenemende vraag naar water) en de volksgezondheid (sterfte door hittegolven of door hevige stormen).

Bekijk onze kaart om te zien hoe klimaatverandering de diverse Europese regio's beïnvloedt.

De EU-landen die het meeste broeikasgas uitstoten

De EU is 's werelds derde grootste broeikasgas uitstoter na China en de Verenigde Staten en gevolgd door India, Brazilië en Rusland (2012).

Binnen de EU waren de top zes broeikasgas uitstoters in 2015 Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje en Polen. De energiesector is verantwoordelijk voor 78% van deze uitstoot in de EU-28 in 2015. Hiervan maakt de uitstoot door vervoer ongeveer een derde uit, uitstoot door landbouw draagt met 10,1% bij, industriële processen en productgebruik met 8,7% en het beheer van afval met 3,7%.

Ontdek meer gegevens in onzeinfografiek over broeikasgasemissies per land en sector in de EU.

De uitstoot van broeikasgas in de Europese verminderen

In 2008 heeft de EU een doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 20% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Er is veel vooruitgang geboekt: in 2015 was er al een afname van 22% ten opzichte van het niveau van 1990.

In 2014 heeft de EU een nieuwe doelstelling vastgesteld om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met ten minste 40% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Volgens het Europees Milieuagentschap zullen de verwachte reducties op basis van de stand van zaken van EU-maatregelen in 2017 achterblijven bij de doelstelling. Volgens schattingen zal er in 2030 een daling van ongeveer 30% zijn.

Bekijk onze infografieken over de vorderingen van de EU bij het bereiken van de 2020-doelstellingen voor klimaatverandering.

Productinformatie

REF.: 20180703STO07123

Gecreëerd: 19-07-2018 - 14:14

Bijgewerkt op: 01-10-2018 - 12:04


 
  • Home
Geachte bezoeker,
De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) waardeert het dat u mee wilt doen aan onze enquête. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om de website beter op uw wensen af te stemmen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten.
Klik op Doorgaan voor het invullen van de enquête. Klik op Stoppen voor het verlaten van dit scherm.